close-pop-up.svg

Miljøklassifisering med BREEAM-NOR for Gyproc

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Sertifiseringen er den norske tilpasningen og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Her kan du lese mer om hvordan Gyproc jobber.

Formålet med BREEAM-NOR-sertifisering er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet. Gyproc har konstruksjoner, produkter og prosesser som hjelper byggeiere å oppnå gode verdier for miljøsertifisering av bygg etter denne standarden.

En rekke Gyproc-produkter kan bidra til at bygget oppnår ett eller flere poeng i ulike kategorier innen miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR. På denne siden finner du de punktene i BREEAM-NOR manualene som er relevante for Gyprocs produkter og lenker til dokumentasjon.

Dokumenter for prosjekter med registrering i BREEAM-NOR 2012 

Alle nye prosjekter skal registreres på BREEAM-NOR 2016. Prosjekter som er registrert under BREEAM-NOR 2012 kan overføres til BREEAM-NOR 2016. 

Mer informasjon om dette finnes på Grønn Byggallianse sitt nettsted.

HEA 2 - INNELUFTKVALITET

Anerkjenne og oppfordre til et sunt innemiljø ved å spesifisere og installere hensiktsmessig ventilasjon, utstyr og overflater.

Minimere kilder til luftforurensning 

Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) (produkter). Gyprocs produkter er framstilt av naturmaterialet gips og har ingen emisjoner av VOC/TVOC.

Gyproc tilbyr Gyptone Activ'Air™ akustikkhimling som gir sunn inneluft

Gyproc har introdusert Gyptone Activ’Air, en patentert teknologi, som aktivt bryter ned formaldehyd, til uskadelige inaktive forbindelser. Gyptone himlinger med Activ'Air kan dermed aktivt redusere formaldehydkonsentrasjonen i en bygning til fordel for inneklimaet.

MAT 1 - BÆREKRAFTIGE MATERIALVALG

Anerkjenne og oppfordre til bruk av byggematerialer med lav miljøpåvirkning (inkludert bundet karbon) gjennom hele byggets livsløp. Det finnes ulike alternativer for å oppnå poeng (punkt 1-4 nedenfor). I tillegg gjelder et minstekrav om å unngå miljøgifter i materialer (punkt 5). 

Gyproc arbeider kontinuerlig med miljøutvikling for å møte fremtidige utfordringer i forhold til ressursforbruk, klimaendringer og bærekraftig miljø. Gyproc er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Produktene er basert på materialet gips, et naturlig forekommende råmateriale som i naturen er brutt som gipsstein.

Gips inneholder ingen miljøskadelige eller giftige stoffer, og avgir ingen emisjoner. Et effektivt innsamlings- og gjenvinningssystem har redusert behovet for nye råmaterialer, og har også redusert behovet for deponi. Gyproc gipsplater er helt resirkulerbare og kan brukes i produksjonen av nye plater. 

Gyproc har siden midten av 2011 benyttet naturgass (LNG) som energikilde som har vært med på å redusere utslipp av CO2 og Nox. Produksjonen av de fleste produktene foregår i Norge, noe som reduserer behovet for transport. 

Miljøgifter – minimumskrav 

Gyprocs produkter inneholder ingen miljøgifter beskrevet i sjekkliste A 20.

EPD 

Gyprocs miljødeklarasjoner er publisert gjennom EPD-Norge, EcoProducts, NOBB, CoBuilder. Standardiserte livsløpsanalyser (EPD) av våre mest anvendte byggematerialer finnes tilgjengelig.

Ytelseskrav til bygningsprodukter

Gyprocs plateprodukter er vurdert i ECOProduct og tilfredsstiller grønt i helse- og miljøfarlige stoffer, samt ressursbruk og hvitt i drivhuseffekt, og skal ikke vurderes for inneklima.

Livsløpsvurderinger i bygget

LCA er en omfattende metode for å evaluere de miljømessige konsekvensene av et produkt gjennom hele sin livssyklus, i henhold til bestemte ISO- eller EN-standarder; ISO 25930 og EN 15804. Våre EPD-er oppgir CO2-ekvivalenter utslipp per kvadratmeter produsert materiale. 

Resultatene av LCA er presentert i form av EPD-ene som er publisert. Tre av våre plateprodukter innehar SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning.

  • Lenke til TG dokumentasjon for:
  • Glasroc H Storm (Vindtettingsplate) - TG 21251
  • Gyproc GUB Bris (Vindtettingsplate) - TG 20473
  • Glasroc H Ocean (Våtromsplate) - TG 2477

MAT 3 - ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER

Anerkjenne og oppfordre til ansvarlig innkjøp av materialer for viktige bygningselementer. 

Tabell 35: EMS-kriterier
Gyproc er en seriøs leverandør og har et kvalitets-, miljø-, arbeidsmiljø- og energiledelsessystem med rutiner og prosesser som er sertifisert av TI, og oppfyller kravene ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 50001.

Referanser til ISO innkjøpsprosedyrer:

ISO 9001 - 7.4, 8.4
ISO 14001 - 4.4.6
OHSAS18001 - 4.4.6
NS 16001 - 3.4.6 

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft.

Veidekke velger Gyproc Klima

Veidekke går foran og tar valg som vil ha store positive påvirkninger på miljøregnskapet ved bruk av Gyproc Klima i alle prosjekter med gipsplater.

– Et aktivt valg mot en mer bærekraftig næring, sier Ole J. Nes, Innkjøpssjef i Veidekke.

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).

Krohnen på verket med Gyproc Klima

Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.