close-pop-up.svg

Gjør det selv - bygg himling

Himlinger kan bygges med forskjellige typer Gyproc-plater. En himling av gipsplater er lydisolerende og brannhemmende.

Bruk Gyproc Planum med forsenkete lang- og kortkanter for å få et slett resultat uten synlige skjøter; rask og enkel å montere, sparkle skjøter og mal. Gyproc Normal fungerer også godt, men krever litt mer arbeid i forbindelse med sparkling av kortkantene.

Du kan også bruke Gyproc Kortplank, en mindre gipsplate med fasede kanter. Den er lett å montere og skjøtene skal ikke sparkles, bare skruehodene.

Gipsbaserte plater har lydisolerende egenskaper som demper lydnivået fra etasjen over.

Kanskje det viktigste av alt; Gips brenner ikke. En himling av gipsplater bidrar ikke til brannspredning i motsetning til mange andre materialer.

I dag bygges mange boliger med store åpne flater, høyt under taket og med harde materialer. Moderne og flott, men sjelden de beste akustiske forutsetningene. Hvis du har utfordringer med akustikken i boligen din, anbefaler vi at du bruker Gyptone akustikkplater i taket. Det gir deg garantert et bedre lydmiljø. Du finner mer informasjon om Gyptone akustikkplater her.

Gyproc Planum eller Gyproc Normal

tak01_sqb.gif
To monteringsalternativer

Montering mot eksisterende himling, eller montering av en helt ny himling. For helt nye himlinger anbefales platene montert på lekter. Hvis den eksisterende himlingen ikke kan bære den nye gipshimlingen, må du søke deg fram til bjelkene/takstolene i den eksisterende himlingen og feste lekter i disse. Ved ønske om bedre lydisolering er Akustikkprofilen det riktige produktet, med bare 26 mm nedforingshøyde. 

Ønsker du bedre lydisolering og brannmotstand, kan du montere to lag plater. Akkurat som første lag, skal også lag nummer to monteres på tvers av lektene. Skjøtene forskyves i forhold til hverandre mellom første og andre platelag.

tak02_sqb.gif
Bruk en plateheis ved montering

Skru fra midten av platene og ut mot kantene. Bruk Gyproc QT 32 Quick-skruer og skru 10 mm inn fra langkantene.

tak03_sqb.gif
Gyproc Planum har sparkelkanter på alle sider

Med himlingsplaten Gyproc Planum, som har forsenkete lang- og kortkanter, bør du ikke forskyve platene i forhold til hverandre. Skjøtene skal alltid plasseres over en lekte. Skru med Gyproc QT 32 Quick-skruer i henhold til angitt skrueavstand.

tak04_sqb.gif
Skrueavstander

Dersom du monterer en vanlig gipsplate som f.eks. Gyproc Normal 900 mm med bare forsenkete langkanter, er det viktig at du forskyver kortkantskjøtene i forhold til hverandre. Det hindrer sprekkdannelser. Skjøtene skal alltid plasseres over en lekte. Fas av kortkantene med en kniv. Skru med Gyproc QT 32 Quick-skruer, 15 mm fra kortkantene. Samme avstand bruker du ved skårne langkanter inne ved veggen.

Himling med Kortplank

tak05_sqb.gif

Kontroller først rommets vinkler ved å måle rommets diagonaler med en snor. Hvis snorene ikke er like lange, er rommet skjevt. Da skal du begynne montasjen midt i rommet.

tak06_sqb.gif

Du kan montere platene i denne rekkefølgen når du vil ha like store tilpasningsbiter på hver side. Tilpasningsbitene bør ikke være smalere enn 100 mm.

tak07_sqb.gif

Dersom rommet er rettvinklet, kan du begynne i det ene hjørnet. Da får du tilpasningsbiter bare mot den ene veggen. Kortplank skal kun sparkles over skruehodene. Derfor er himling av Gyproc Kortplank lett å lykkes med.

tak08_sqb.gif

Gyproc Kortplank kan monteres på langs eller tvers av lektene. I begge tilfeller skrur du i lekten med skrueavstand 200 mm langs kantene og 300 mm inne på platen. Platene skrus med Gyproc QT 32 Quick-skruer med 25 mm kantavstand for min. 70 mm bred trelekte.

Lyd og akustikk

Monter himlinger på halve tiden

Monter himlingen på et øyeblikk med Gyproc GK-system. Systemet er opptil 50% raskere å montere, fordi med GK kan du bare klikke himlingen på plass!

Innervegg

Få helt plane himlinger og vegger

Ujevne sparklinger skaper ofte misnøye hos kunden. Med Gyproc Planum reduserer du risikoen for at slepelys avslører gipsplateskjøtene.

Innervegg

Branningeniør argumenterer hardt for gips i rømningsvei

Sterkt skeptisk til å bruke brannmaling på massivtre i rømningsveier og korridorer, framfor gips.