close-pop-up.svg

De skjulte kostnadene ved fibergips

I et byggeprosjekt snakker vi oftest bare om kostnadene vi kan se. Men hva med de skjulte? Det er penger å spare på å tenke økonomi tidlig i prosessen, for eksempel ved valg av platetyper.

Velges en 1-lags løsning med fibergips, vil man straks tenke at det er en billigere løsning kontra en «tradisjonell» 2-lags gipskartongløsning. Men ofte overses vesentlige økonomiske faktorer, som materialpris, montasjepris for gipsentreprenøren samt etterfølgende sparkel- og malerbehandling. Og nettopp disse tre faktorene er avgjørende hvis vi skal foreta en reell vurdering av økonomien i den totale løsningen.

Brukes det for eksempel platetyper som må bearbeides med sirkelsag inkl. sug, tilkommer det et pristillegg til gipsentreprenøren. Ved bruk av små plateformater som 900x1200 mm, tilkommer det et pristillegg til gipsentreprenøren for håndtering, og i tillegg ekstra kostnader til maler-/sparkelentreprenøren.

Rask montering, mindre avfall og lavere kostnader

Et godt eksempel på en totaløkonomisk løsning er vår nye skrufaste gipskartongplate Gyproc Habito. Velger man vår Habito gipsplate i stedet for andre skrufaste løsninger, er det mye å hente, både hva angår totaløkonomi, men også når det gjelder arbeidsmiljø og sluttproduktets funksjonelle og estetiske egenskaper.

Til tross for at Habito er 67 prosent sterkere mot slag, støt og spark, så er den fortsatt 20 prosent lettere enn fibergips. Og tross styrken kan den tilpasses med kniv. Man slipper å bruke støyende og støvende elektroverktøy.

Habito i fullformat har dessuten klare fordeler i forhold til resten av arbeidsprosessen. Velges små fibergips-plateformater, vil antall løpemeter plateskjøter til armering og sparkling øke betydelig, og også kostnadene. Fibergips har dessuten en grov/porøs overflatestruktur som oftest hel-/skrapesparkles 1 eller 2 ganger før malerarbeidet kan påbegynnes. Det resulterer også i en betydelig kostnadsøkning.

Malerens rolle i f.t. veggens stivhet og potensielle riss

Velger man en Habito plate som underlag, er det ingen spesielle krav til hverken sparkelmasse eller arbeidets utførelse, og platene kan inngå i både 1-lags og 2-lags løsninger i kombinasjon med det øvrige Gyproc gipsplate-sortimentet.

Ved bruk av fibergips er veggens totale stivhet og stabilitet nå avhengig av maler-/sparkelentreprenørens arbeid i f.t. korrekt armering og sparkling av vertikale og horisontale plateskjøter, og det øker risikoen for riss i den ferdige veggens overflate. Velges på den annen side Habito plater, inngår etterfølgende armering og sparkling ikke i veggens totale stivhet og stabilitet, og det er derfor også en tydelig redusert risiko for riss, og tilhørende uforutsette drifts- og vedlikeholdskostnader.

Systemløsninger utført med vår skrufaste gipskartongplate Habito sparkles som andre gipsplater og det er full frihet i valg av sparkelmasse.

Vi hjelper deg med å synliggjøre kostnadene

Hos Gyproc har vi i mange år arbeidet med optimering av byggeprosjekter. Ved å synliggjøre kostnader ved forskjellige typer gipskonstruksjoner, kan vi hjelpe til med å optimere byggeprosessen, konstruksjonen og totaløkonomien. Hvis man tenker alternativt og velger andre løsninger enn de tradisjonelle gjør-som-man-pleier løsningene, er det ofte betydelige besparelser å hente.

En total økonomisk konsekvensanalyse basert på Bygg- & Konstruksjonsoptimerte løsninger viser dessuten at det ofte er mulig å utføre 2-lags Gyproc gipsløsninger til samme totaløkonomi som ved valg av 1-lags løsninger. Så hvorfor velger man 1-lags løsninger? Og hvem betaler egentlig regningen for de skjulte kostnadene?

Kanskje har vi her en oppgave som leverandør. Vi må bli bedre til å fortelle våre kunder om fordelene og hjelpe dem med å avdekke de skjulte kostnadene. For enten du er byggherre, arkitekt, tømrer eller sluttbruker, er det klare fordeler ved å velge en optimal løsning.

Innervegg

Slik sparkler du gips

Sparkling av gips er lett. Disse enkle tipsene får deg i mål.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Innervegg

Denne gipsplaten tåler en trøkk

Gyproc Habito er en sterk gipsplate som tåler mye, samtidig som du kan henge ting rett på de slette veggene.