close-pop-up.svg

Det enkleste CO2-kuttet

Å bruke gipsplater fra Gyproc® Klima-serien er et av de enkleste kuttene du kan gjøre for å få ned CO2-avtrykket i byggeprosjektet. De nye gipsplatene har rundt 70 prosent lavere avtrykk enn tradisjonelle plater.

— Det er en no-brainer, spør du meg. Med stadig strengere klimakrav til bygg, må vi kutte der vi kan. Dette er i så måte et av de enkleste klimareduksjonene du kan gjøre, mener Tom H. Tegnander, direktør for strategi og forretningsutvikling i Glavagruppen. 

Gyproc® Klima-serien produseres på den nyåpnede gipsplatefabrikken i Fredrikstad. Fabrikken er nå helelektrifisert, som verdens første av sitt slag. Det betyr at produksjonen i praksis er helt CO2-fri, noe som reduserer CO2-avtrykket med rundt 70 % per produserte plate (A1-A3), litt avhengig av hva slags produkt det er snakk om. 

Les mer om den CO2-frie produksjonen i Fredrikstad

Tom H. Tegnander, direktør for strategi og forretningsutvikling i Glavagruppen
Tom H. Tegnander, direktør for strategi og forretningsutvikling i Glavagruppen

Strengere krav: Store bygg må føre klimaregnskap 

Stadig strengere krav i TEK og BREEAM øker fokuset på klimagassreduksjon i byggenæringen. Minimumskravet for å oppnå sertifisering etter BREEAM 6.0 er nå 20 prosent reduksjon av utslipp i forhold til referanseverdi for å kunne klassifiseres som Very good eller Excellent, og hele 30 prosent hvis du har ambisjoner om Outstanding.

Samtidig nærmer det seg slutten for implementingsperioden på klimagassregnskap. Fra juli 2023 må det leveres klimagassregnskap på materialer for alle store bygg for å oppfylle kravene i TEK. 

— Skal næringen lykkes, må vi redusere CO2 der vi kan. Gipsplatene fra Klima-serien er i så måte et bidrag i riktig retning. Det vil gi en merkbar effekt på byggets totale klimaregnskap, sier Tegnander. 

Skal næringen lykkes, må vi redusere CO2 der vi kan. Gipsplatene fra Klima-serien er i så måte et bidrag i riktig retning

Tom H. Tegnander

Direktør for strategi og forretningsutvikling i Glavagruppen

Gipsplater utgjør typisk 9,1 prosent av CO2-avtrykket til et småhus, og 3,3 prosent av en boligblokk. Dette ifølge rapporten Klimavennlige byggematerialer: Potensiale for utslippskutt og barrierer mot bruk (Asplan Viak for Enova SF). 

Ved å bytte til produkter fra Gyproc Klima-serien, er det beregnet at utslippet reduseres til henholdsvis 2,4 prosent (småhus) og 0,85 prosent (boligblokk). Generelt er det beregnet at bruk av Gyproc Klima-produkter typisk vil redusere byggets totale karbonavtrykk med 1-7 prosent, avhengig av type bygg og øvrige byggematerialer. 

Byggenæringen kan kutte CO2-utslippet med 60.000 tonn 

— Tallene kan kanskje virke beskjedne, men samlet får det konsekvenser. Hvis vi antar at det årlig monteres i underkant av 40 millioner kvadratmeter med gips i Norge, og vi rent hypotetisk tenker oss at all denne gipsen ble erstattet med Gyproc® Klima, ville næringen ha kuttet CO2-utslippet med rundt 60 000 tonn per år, poengterer Tegnander.

Gipsplater har i utgangspunktet et lavt klimaavtrykk, også sammenlignet med bygningsplater av tre. Dette er kanskje i kontrast med hva mange intuitivt tenker. Med den nye Fredrikstad-fabrikken, kuttes CO2-avtrykket ytterligere.

Ser vi på BREEAM-parameterne for GWP-IOBC (direkte oksidasjon av biogent karbon), har konvensjonelt framstilte gipsplater et CO2-utslipp per kvadratmeter (A1-A3) som gjerne ligger i overkant av 2 kg CO2-ekvivalenter. Tilsvarende utslipp fra sponplater vil typisk ligge på 2,3 kg, mens trefiberplater ofte ligger langt over 4 kg.

Klima-platene fra Fredrikstad har helt andre tall å slå i bordet med.

—  Våre simuleringer viser at vår standardplate, GN 13 Klima, vil ha et utslipp på rundt 0,55 kg/kvm, mens Ergolite Klima ligger 20 prosent under dette igjen, forteller Tegnander. 

— Det betyr at vi kan tilby markedets mest klimavennlige plate, og det med et produktutvalg som dekker de fleste av byggets behov. Utover måten vi produserer på er platene akkurat de samme som før. Vi leverer samme produkt i samme kvalitet. For kundene våre ser vi kun fordeler ved å bytte til Gyproc Klima, sier han.

Følgende produkter inngår i den nye Klima-serien som produseres i Fredrikstad: 

  • Gyproc® Normal Klima

  • Gyproc® Normal Foring Klima

  • Gyproc® Byggplate Klima

  • Gyproc® PROTECT F Klima

  • Gyproc® ErgoLite Klima

  • Glasroc X Klima

  • Gyproc® Vindtett Klima

  • Gyproc® ROBUST Klima

  • Gyproc® Plank Klima

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).

Krohnen på verket med Gyproc Klima

Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.