close-pop-up.svg

Nye miljødeklarasjoner for Gyproc Klima gipsplater

Gyproc Klima-serien produseres ved Gyprocs fabrikk i Fredrikstad.
Gyproc Klima lar deg redusere CO2-avtrykket fra gipsplater med 65-75 prosent. Her forklarer vi hva EPD-en til Gyproc Klima-serien forteller.

 

Det gjør at, om du velger riktig gipsplate, kan byggets totale karbonavtrykk fra materialer reduseres med 1-7 prosent. Vi er den eneste leverandøren med så store reduksjoner i klimagassutslipp på hele produktbredden av gipsplater som produseres på vår fabrikk i Fredrikstad.


Gir byggherre den mest gunstige finansieringen

Alle nye boligblokker og næringsbygg må ha et klimagassregnskap for å møte kravene i TEK 17. Like viktig er det for byggherre å oppnå de beste rangeringene på sertifiseringer som BREEAM-NOR. Dette for å tilby de mest attraktive byggene til sine kunder og leietakere, og for å være kvalifisert for den mest gunstige finansieringen. Det enkleste og billigste virkemiddelet for å redusere CO2-avtrykk handler om produktene og materialene du velger. Miljødeklarasjonen er et verdibevis som gir viktig veiledning om produktets miljøpåvirkning gjennom hele byggets livsløp; fra de første tegningene, til byggeprosessen og helt frem til den mest miljøriktige avhendingen.

Den beste sammenligningen av miljøprofilen til produkter

EPD-en, miljødeklarasjon, er en standardisert og objektiv beregning av miljøprofilen til et produkt. Kravene til hvordan deklarasjonen utformes er spesifisert i ISO-standarder, basert på datagrunnlag som er kvernet gjennom egne beregningsmodeller og verifisert av en uavhengig tredjeparts ekspert. EPD-en beregner produktets karbonavtrykk med særlig vekt på de mest krevende prosessene som uttak av råvarer (A1), transport til fabrikk (A2) og selve produksjonsprosessen (A3). 

 • Hvordan bruke EPD på Gyproc Klima?

EPD-ene er utviklet for å dele mye viktig miljøinformasjon med brukerne, og skal kunne anvendes til forskjellige formål på tvers av språk og markeder. Fordi en EPD inneholder mye teknisk informasjon kan det være krevende å vite hvilke verdier som gjelder for de ulike formålene, og vi har derfor forsøkt å gi litt kortfattet informasjon om de punktene som det ofte knytter seg størst usikkerhet til.

 • GWP-total, GWP-IOBC eller GWP-Fossil?

  GWP (Global Warming Potential) inkluderer alle drivhusgasser i livsløpet til et produkt. Dette omregnes til CO2-ekvivaleter per funksjonelle enhet, og for gipsplater oppgis dette i kg CO2-ekvivalenter per m2. Alle nye EPD-er publisert gjennom EPD-Norge skal oppgi verdier for GWP-total, GWP-fossil og GWP-IOBC:  
  •   GWP-total beregner alle utslipp av drivhusgasser. Det inkluderer også det som kalles biogent karbon. Biogent karbon er CO2 som trær tar opp gjennom fotosyntesen når de vokser. Dette slippes ut når treet brennes eller brytes ned etter endt levetid. Siden de fleste gipsplater har kartongoverflate så vil dette være en faktor også på gipsplater.
  •   GWP-fossil inkluderer kun drivhusgasser fra fossile kilder, og vil derfor ekskludere effekten av biogent karbon.
  •   GWP-IOBC tar utgangspunkt i GWP-total, men antar at all CO2 som trær tar opp i fotosyntesen slippes ut samtidig som det tas opp. Det betyr at GWP-IOBC ekskluderer effekten av biogent karbon. For de fleste produkter vil verdiene på GWP-fossil og GWP-IOBC ligge nær hverandre.

  For å levere på de viktigste formålene som mange i det norske markedet har, vil GWP-IOBC være riktig målestokk:
  •   Klimagassregnskap TEK 17: Her sier veilederen at det skal brukes GWP-IOBC
  •   BREEAM-NOR 6.0: Her sier manualen at det skal brukes GWP-IOBC

  Skal prosjektet sertifiseres på en annen måte bør det undersøkes hvilke verdier den sertifiseringen oppgir.

 

Verdier beregnet med den nasjonale strømmiksen eller GO

EPD Norge har nylig innført et krav om at alle nye EPD-er skal publiseres med CO2-avtrykk beregnet på strøm fra den nasjonale strømmiksen (snittet av all strøm som blir brukt i Norge). Dersom produktet produseres på strøm med opprinnelsesgaranti (GO = Guarantee of Origin) så vil det beregnes som et tilleggsscenario. 
Gyproc har opprinnelsesgarantier på at all strøm vi bruker er fra fornybar energi. Det betyr at de laveste verdiene i vår EPD kan brukes. Dette er de som ligger under kapittelet «Environmental impact 100% renewable with GO’s». I tabellen som viser GWP-IOBC skal du bruke det som står under «with Electricity purchased with Guarantee of Orgin»

Last ned våre EPD-er her:

Gyproc Normal Klima
Gyproc Robust Klima
Gyproc Vindtett Klima
Gyproc ErgoLite Klima
Gyproc Protect F Klima

Miljø og bærekraft

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

Gyprocs fabrikk i Fredrikstad har verdens første helelektriske produksjonslinje for gipsplater. Det gjør at CO2-avtrykket reduseres betydelig.

Miljø og bærekraft

Miljøklassifisering med BREEAM-NOR for Gyproc

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Sertifiseringen er den norske tilpasningen og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Her kan du lese mer om hvordan Gyproc jobber.

Gyproc-fabrikk

Fordeler med gipsplater

Gips er et allsidig materiale som er enkelt å tilpasse, tåler endringer i luftfuktighet og temperatur og har gode brann- og lydegenskaper. Ikke minst er det et godt valg for miljøet.