close-pop-up.svg

Demp støy med gipsplater - alt du trenger å vite om gips og lydisolasjon

Gipsplater er spesielt egnet til lydskillende bygningsdeler fordi de effektivt kan absorbere lyd. Dette gir deg en bedre akustisk opplevelse i rommet.

Lydisolerende egenskaper

Gipsplater er spesielt egnet til lydskillende bygningsdeler. Årsaken er det optimale forholdet mellom vekt og stivhet, som gjør at platen effektivt kan absorbere lydenergi. Den absorberte lydenergien omdannes deretter til varme, selv om det er snakk om små mengder. 

Bygningsdeler med ett eller flere lag gipsplater på hver side av et bindingsverk gir en bedre akustisk opplevelse, hvor gipsplatekledningen kombinert med mellomrom av luft (eventuelt med mineralull) gir en effektiv lydisolasjon.

Risikoen for lydlekkasjer på grunn av rissdannelser er svært liten, da gipsplater har små materialbevegelser ved varierende fukt- og temperaturforhold. 

Koinsidens- og grensefrekvens 

Når en plate påvirkes av lyd, dannes vibrasjoner i platen. Ved en viss frekvens oppstår en tilpasning mellom lyden i luften og vibrasjonene i platen. Ved denne såkalte koinsidensfrekvensen er bølgelengden fra luftlyden lik bølgelengden i platen. Vi får en svekket lydisolasjon ved frekvenser med koinsidens, og størst svekkelse fås ved den laveste frekvensen som har koinsidens, kalt grensefrekvensen.  Jo lettere og stivere en plate er - eller jo tykkere platen er - desto lavere er grensefrekvensen. 

Ved koinsidensfrekvens blir lydisolasjonen lav, og det er derfor viktig at man unngår kombinasjoner av materialegenskaper og platetykkelser som innebærer at grensefrekvensen plasseres innenfor det viktige frekvensområde 100 - 3150 Hz. For plater (i normale tykkelser) innebærer det at man bør etterstrebe grensefrekvenser over ca. 2500 Hz. 

Grensefrekvensen får man ved å dele grensefrekvenskonstanten med platetykkelsen i mm. En 12,5 mm gipsplate har en grensefrekvens på: 36/0,0125 = 2880 Hz. 

Reduksjonstall for vegger med kledning på én side 

Vegger med kledning på én side betyr her et bindingsverk av stål med ett, to eller tre lag gipsplater på den ene siden. Veggkonstruksjoner med kledning på én side har relativ høy lydisolasjonsevne ved lave frekvenser og er derfor velegnet til lydisolering av ventilasjonssjakter og eksisterende tunge vegger med lav ytelse. Reduksjonstallet for en vegg med kledning på én side avhenger primært av overflatevekten, det vil si vekten pr. m2 av veggen. Det er imidlertid spesielle forhold rundt grensefrekvensen jf. forrige avsnitt. 

Sammenlignet med en vegg kledd med to lag gipsplater på én side gjelder følgende: 

  • Kledning med kun ett lag gir ca. 5 dB lavere reduksjonstall Rw 

  • Kledning med tre lag gir ca. 3 dB høyere reduksjonstall R 

Reduksjonstall for vegger med kledning på begge sider 

Vegger med kledning på begge sider betyr her et bindingsverk av stål med ett, to eller tre lag gipsplater på begge sider. Bindingsverket kan utføres enkelt, forskutt eller dobbelt. 

Reduksjonstall for vegger med kledning på begge sider avhenger av: 

  • Kledningens overflatevekt 

  • Kledningens bøyestivhet 

  • Hulrom / luftspalte mellom platene 

  • Lydabsorpsjon i hulrommet (for eksempel mineralull) 

  • Antall forbindelser mellom veggflatene (stendere) 

  • Stendernes stivhet 

Hulromsresonans 

I vegger med enkelt eller forskutt bindingsverk utgjør platekledningene og det mellomliggende hulrommet et svingningssystem, som medfører at veggens reduksjonstall i et område rundt den såkalte resonansfrekvens f° viser et „dykk”. Her er reduksjonstallet forholdsvis lavt.

Dette kan det kompenseres for ved å benytte vegger med flere platelag og bredere bindingsverk. Da unngår man at resonansfrekvensen ligger i det kritiske frekvensområdet 100 - 3150 Hz. 

Bindingsverk 

Forbindelser, eller sammensatt stender, mellom kledningsflatene i en vegg med to lag gips på hver side betyr dårligere lydisolering. 

Svekkelsen avhenger av: 

  • Forbindelsens type og stivhet 

  • Avstanden mellom forbindelsene (stenderavstand) 

Ved å bygge veggene med forskutte stendere i stedet for sammensatte stendere oppnås typisk en forbedring på ca. 4 dB. Ved tettere plassering av stendere økes veggflatens stivhet. Dette betyr at reduksjonstallet svekkes. 

Ved demping av støy fra installasjoner er det viktig å frikoble disse fra bindingsverket. Et vannrør som er festet direkte på bindingsverket, vil for eksempel bety en svekkelse av dempingen på 5 - 10 dB. 

Mineralull 

Hvis veggen er dimensjonert med hensyn til resonansfrekvens, kan man påregne en økning av veggens reduksjonstall på 6 - 8 dB  dersom veggen fylles med mineralull. Allerede ved 30 mm oppnås en betydelig effekt. Visse vegger krever en større mengde mineralull for at de angitte lydklassene kan oppnås. 

Forbedring av en tung veggs luftlydisolasjon 

En eksisterende veggs luftlydisolasjon kan forbedres med gipsplatekonstruksjoner på flere måter. Framgangsmåten må tilpasses eksisterende veggkonstruksjon og ønsket forbedring. Ved prosjektering må det tas en vurdering av de øvrige transmisjonsveienes betydning da disse ofte vil utgjøre det svake leddet og dermed er bestemmende for den totale forbedringen som kan oppnås. 

Lydisolerende innervegger 

Gyproc XR stålstender er designet til å redusere lydoverføring gjennom veggen. Lydtester viser at lydisoleringen kan forbedres med en hel klasse for visse vegger sammenlignet med vegger med standard stender. 

Optimal lydisolering med Gyproc Habito 

Med vår Habito-gipsplate oppnår du en god lydisolering og oppfyller ofte kravene med en slankere vegg enn hva som er mulig ved bruk av standard gipsplater. 

Innervegg

Fordelene med Habito for håndverkere

Du trenger ikke lenger treplater i veggen for å få en skrufast overflate. Gyproc har lansert Habito - en ny, ekstra sterk gipsplate som har en skrufast overflate for oppheng av tunge ting.

Lyd og akustikk

Hemmeligheten når du skal lydisolere ligger i detaljene

Er det lytt mot naborommet? Bygg en lydvegg og unngå støy utenfra. Med riktig valg av materialer og byggemetode er det enkelt å få til.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.