close-pop-up.svg

Gyproc bidrar til at Fredrikstad når sine klimamål

Besøk på Gyproc-fabrikk med fabrikksjef
Elektrifisering av Gyproc-fabrikken bidrar til at Fredrikstad når sine klimamål. Tidlig i juni besøkte kommunen fabrikken, fra venstre, Kari Elisabeth Halvorsrud, Anna Gyüre-Szamosi, Guro Nereng og Eystein Kleiven, og fikk omvisning av fabrikksjef Bjørn Olsen.
Elektrifiseringen av Gyprocs gipsplatefabrikk i Fredrikstad spiller en avgjørende rolle for lokal næringsutvikling, og ikke minst at kommunen når sine klimamål.

– Det er imponerende å se produksjonen til Gyproc på Øra. Satsingen på bærekraftige byggevarer, grønn produksjon og mottak av gips til gjenvinning viser en fremtidsrettet, sirkulærøkonomisk og grønn tankegang. Elektrifiseringen av Gyproc er viktig for kommunens klimaregnskap og viser at bedriftene i Fredrikstad både kan og vil legge til rette for fremtidsrettet produksjon, noe som igjen vil være særdeles viktig med tanke på videre vekst og sysselsetting i kommunen, sier næringssjef Kari Halvorsrud i Fredrikstad kommune.

Les også: Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken

Det er imponerende å se produksjonen til Gyproc på Øra. Satsingen på bærekraftige byggevarer, grønn produksjon og mottak av gips til gjenvinning viser en fremtidsrettet, sirkulærøkonomisk og grønn tankegang.

Kari Halvorsrud

Næringssjef i Fredrikstad kommune.
 

Onsdag 1. juni 2022 var hun og en rekke kollegaer fra næring og klima i Fredrikstad kommune på besøk hos Gyproc på Øra. Der ble de orientert om prestisjeprosjektet som setter Fredrikstad på industri-kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Gipsplatefabrikken til Gyproc i Fredrikstad blir utslippsfri
Gyproc sin fabrikk i Fredrikstad blir verdens første elektriske gipsplatefabrikk.

Elektrifisering bidrar til at Fredrikstad når sine klimamål

Ved å erstatte LNG-gass med elektrisitet, vil Gyprocs årlige utslipp reduseres med 23.000 tonn CO2 når vi regner inn økt produksjonskapasitet. Det tilsvarer utslippet fra 14.000 fossilbiler – og er opp mot 1/10 av de utslippskuttene som trengs for at Fredrikstad kommune skal nå sine klimamål fram mot 2030.

– Fredrikstad kommunen har et mål om å kutte lokale utslipp med 60 prosent innen 2030, fra referanseåret 2016. Vi lå an til 15 prosent, men med Gyprocs elektrifisering er vi oppe i 20 prosent, sier Guro Nereng, klimarådgiver i kommunen. 

Verdien i prosjektet er likevel vesentlig større enn «bare» Gyproc og Fredrikstad. Bygg og byggevarer står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp, og en elektrifisering av gipsplateproduksjonen vil være et viktig bidrag til langt grønnere bransje.

Fredrikstad kommunen har et mål om å kutte lokale utslipp med 60 prosent innen 2030, fra referanseåret 2016. Vi lå an til 15 prosent, men med Gyprocs elektrifisering er vi oppe i 20 prosent.

Guro Nereng

Klimarådgiver i Fredriskstad kommune

Vant fornybarprisen

– For våre eiere i det internasjonale storkonsernet Saint-Gobain, er dette et prestisjeprosjekt. Målet er å eksportere både teknologi og erfaringer her fra Gyproc og Fredrikstad til flere av konsernets gipsplatefabrikker rundt i verden, sier fabrikksjef Bjørn Olsen.

Dette var også avgjørende for at Enova gikk inn med 71 millioner kroner i støtte av en total kostnadsramme på over 250 millioner. 

Tidligere i vår mottok Gyproc også Fornybarprisen fra bransjeorganisasjonen for fornybarnæringen, Energi Norge. Målet med prisen er å løfte frem bedrifter og prosjekter som har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme elektrifisering og annen bruk av fornybar energi. 

Gyproc_gips_produksjon_1.jpg
Gips knuses og gjenvinnes til nye Gyproc gipsplater.

Økt konkurransekraft med bedre kapasitet

I tillegg til å kutte utslipp, innebærer ombyggingen en energieffektivisering og kraftig kapasitetsøkning. Det gjør at Gyproc kan møte den økte etterspørselen vi forventer ute i markedet, der kravene til lavere CO2-avtrykk i byggeprosjekter blir stadig sterkere.

– Arbeidet er krevende, særlig siden vi nå gjør mye parallelt som vi er i full drift. I november/desember stenger vi helt ned en liten periode, før vi åpner igjen med alt på elektrisitet i midten av februar. Det blir spennende, sier fabrikksjef Bjørn Olsen. 

Gyproc heises 1.jpg
Gyproc øker produksjonskapasiteten med elektrifisering av fabrikk, og Gyprocs gipsplater får et vesentlig lavere klimaavtrykk.

For våre eiere i Saint-Gobain er dette et prestisjeprosjekt. Målet er å eksportere både teknologi og erfaringer her fra Gyproc og Fredrikstad til flere av konsernets gipsplatefabrikker rundt i verden.

Bjørn Olsen

Fabrikksjef Gyproc

Miljø og bærekraft

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

Gyprocs fabrikk i Fredrikstad har verdens første helelektriske produksjonslinje for gipsplater. Det gjør at CO2-avtrykket reduseres betydelig.

Gyproc-fabrikk

Snart kommer strøm til Gyprocs nye gipsplatefabrikk

Arbeidene med å elektrifisere gipsplatefabrikken er i gang. Samarbeid med Norgesnett og Elvia vil sikre fornybar strøm fra norsk vannkraft til fabrikken, og bidra til salg av enda mer bærekraftig gips.

Miljø og bærekraft

Produksjon av gipsplater hos Gyproc

Gyproc arbeider strukturert med miljøledelse og i alle produksjons-prosesser. I hele prosessen tilstreber vi å minimere spill, energiforbruk og utslipp.