close-pop-up.svg

Gyproc bygger verdens første elektriske gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Gipsplatefabrikken til Gyproc i Fredrikstad blir utslippsfri
Målet er at anlegget i Fredrikstad skal være helt over på elektrisitet fra våren 2023. Det vil gi produkter med vesentlig lavere klimaavtrykk.
Rett utenfor Fredrikstad åpner vi nå verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Fabrikken går fra gass til elektrisitet, og skal lage Gyproc gipsplater med lavere klimaavtrykk.

Bygg står for en stor del av verdens klimagassutslipp. Ved å etablere verdens første elektriske gipsplatefabrikk i Fredrikstad, vil vi så godt som kutte alle utslipp produksjonen tidligere har hatt.

Det betyr at Gyproc reduserer utslipp med over 23 000 tonn CO2. Ikke minst vil elektrifiseringen bidra til å redusere ekstrakostnader fra CO2-avgiften, som er anslått til å øke fremover.

– For vår fabrikk, med vår omsetning og resultat, ville avgiften vært svært problematisk. Den kunne ført til over 30 millioner i ekstrakostnader, forteller fabrikksjef Bjørn Olsen.

Gyprocs fabrikksjef Bjørn Olsen
Fabrikksjef Bjørn Olsen forteller begeistret om elektrifiseringen av Gyproc-fabrikken. Foto: Teknisk Ukeblad

Samtidig som produksjonen går over til elektrisitet, økes også produksjonskapasiteten og volum.

– I første omgang ser vi en økning på 40 prosent når det kommer til produksjonskapasitet, sier Olsen.

Faser ut LNG-gass

Hos gipsplateprodusenter brukes det i dag LNG-gass for kalsinering og tørking av gipsplater. Hos Gyproc vil disse prosessene nå erstattes av elektriske luftoppvarmingssystemer, og alt nytt utstyr blir bygget for elektrisk oppvarming fra grunnen av. Det vil fase ut 116 GWh LNG og dermed reduseres CO2-utslippene med mer enn 23 000 tonn. 

Gir gipsplatene unik EPD 

Stadig stilles strengere miljøkrav i byggeprosjekter. Regjeringen har varslet at de vil se på en egen «klima-TEK» med utslipp per m2 og i EUs gjenreisningspakke belønnes rehabilitering og grønne byggeprosjekter.

Saint-Gobain har lenge ønsket en pilot for elektrifisering av sine 70 gipsplatefabrikker. I Norge lå infrastrukturen til rette med god tilgang på ren og rimelig energi, og med Enova-støtte på 71,2 millioner kroner kom klarsignalet fra den internasjonale byggevaregiganten.

Elektrifiseringen av Gyproc-anlegget i Fredrikstad er et viktig steg på veien, og en nyttig erfaring som vi kan ta med oss til fabrikker andre steder i verden.

David Molho

CEO for Saint-Gobain i Norden og Baltikum

– Saint-Gobain har store ambisjoner innen bærekraft, med mål om å redusere CO2-utslippet med 20 prosent innen 2025 og å bli helt karbonnøytrale innen 2050. Elektrifiseringen av Gyproc-anlegget i Fredrikstad er et viktig steg på veien, og en nyttig erfaring som vi kan ta med oss til fabrikker andre steder i verden, sier David Molho, CEO for Saint-Gobain i Norden og Baltikum. 

Nettopp dette potensialet var også avgjørende for at prosjektet havnet innunder Enova-programmet "Fullskala innovativ energi- og klimateknologi".

Gyproc sin gipsplatefabrikk i Fredrikstad blir verdens første CO2-frie
Den største miljøgevinsten ligger i overgangen fra LNG-gass til elektrisitet i produksjonen. Foto: Teknisk Ukeblad.

Enova tror markedet følger etter 

I tilsagnet skriver Enova at «Prosjektet er en førstegangs fullskala realisering av en nullutslippsteknologi med et betydelig klimaresultat». I tillegg legger de vekt på at Gyprocs nye gipsplater, som blir verdens mest klimavennlige gipsplater, vil kunne påvirke markedet på en slik måte at også konkurrentene vil søke å redusere sine klimagass-utslipp. 

Målet er at anlegget i Fredrikstad skal være helt over på elektrisitet fra våren 2023. Dette vil også gi en energigevinst på 32 prosent per kvadratmeter produsert gipsplate sammenlignet med dagens teknologi. Samlet investering er beregnet til ca 250 millioner kroner.

 

Gyproc-fabrikk

Gyproc i Fredrikstad mottok Fornybarprisen 2022

På bakgrunn av byggingen av ny, helelektrisk gipsplatefabrikk, har Gyproc fått Fornybarprisen 2022. Fabrikken vil redusere klimagassutslippene med 23 000 tonn i året.

Besøk på Gyproc-fabrikk med fabrikksjef
Miljø og bærekraft

Gyproc bidrar til at Fredrikstad når sine klimamål

Elektrifiseringen av Gyprocs gipsplatefabrikk i Fredrikstad spiller en avgjørende rolle for lokal næringsutvikling, og ikke minst at kommunen når sine klimamål.

Miljø og bærekraft

Miljøklassifisering med BREEAM-NOR for Gyproc

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Sertifiseringen er den norske tilpasningen og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Her kan du lese mer om hvordan Gyproc jobber.