close-pop-up.svg

Gyproc Klima med nye miljødeklarasjoner

Ved fabrikken i Fredrikstad produseres Gyproc Klima gipsplater med markedets laveste klimaavtrykk.
Oppdaterte EPD-er bekrefter 65-75 prosent lavere karbonavtrykk på alle gipsplater fra Gyproc.

 

Miljødeklarasjoner gir stor verdi når byggets klimaregnskap skal utarbeides, der materialvalgene har stor innvirkning for å møte kravene i standarder som BREEAM-NOR og TEK 17.

EPD-ene er viktige for de byggherrene som ønsker å vise til gode klimaregnskap, og for å opprettholde god miljøkvalitet gjennom hele byggets levetid.

Tom Tegnander

Direktør for strategi og forretningsutvikling

Han peker på disse områdene der miljødeklarasjoner kommer til nytte: 

  • I planleggingsfasen for å definere hvilke miljømål som er realistiske for byggeprosjektet og for å finne materialene som gir det laveste klimafotavtrykket. En EPD gir gode diskusjonsgrunnlag mellom arkitekter, ingeniører, byggherre, entreprenør og prosjektledere. 

  • Finansiering: EPD-ene er viktige for å sikre tilgang til gunstige lånevilkår i taksonomien. 

  • Ved innkjøp: Miljødeklarasjoner gjør det enkelt å sammenligne produkter og sikre seg at det kjøpes inn materialer som tar ned karbonfotavtrykket. 

  • I byggefasen: For å sikre at materialene som leveres på byggeplass samsvarer med verdiene i en EPD. Gyproc Klima kan leveres i de lengdene som entreprenør ønsker seg, noe som gir raskere bygging og reduserer svinn og kapp til et minimum. 

  • I drift og vedlikehold: For å sikre at klimaprofilen opprettholdes ved utskiftinger og oppussinger, eller at en kan bedre miljøprofilen med nye materialer som har lavere karbonavtrykk. 

  • Ved avhending: EPD-en gir informasjon som er med på å fremme gjenvinning og sikre ansvarlig avhending 

Verdens første CO2-frie gipsproduksjon 

De nye EPD-ene til Gyproc Klima lister opp den totale miljøbelastningen som gipsplatene har i et livsløpsperspektiv; fra jomfruelig materiale, transport og produksjon til avhending. 

– Deklarasjonene er utarbeidet ved å beregne et stort miljødatagrunnlag som er verifisert av en uavhengig tredjepart, i tråd med internasjonale ISO-standarder, sier Tegnander. 

De store reduksjonene i karbonfotavtrykk er et direkte resultat av den nye helelektriserte gipsplateproduksjonen som Gyproc kjørte i gang i Fredrikstad i mai 2023. 

– Våre EPD-er viser at GWP-fossil og GWP-IOBC er 65-75 prosent lavere enn tradisjonelle gipsplater, sier Tegnander.

I tillegg kan kundene sikre seg et enda mer attraktivt klimaregnskap ved å bestille gipsplater på egendefinerte mål.

Tom Tegnander

Direktør for strategi og forretningsutvikling

Kan redusere svinn og bruk av deponi 

Produktenes miljøbelastning er tatt ned ved å effektivisere produksjonslinjen og erstatte naturgass med strøm. I tillegg kjøpes all strøm med opprinnelsesgarantier som bekrefter at strømmen i produksjonen har markedets laveste CO2-utslipp; fra nasjonale, fornybare energikilder. 

– I tillegg kan kundene sikre seg et enda mer attraktivt klimaregnskap ved å bestille gipsplater på egendefinerte mål, sier han. 

Det gir en raskere byggeprosess og vil ha stor innvirkning på mengdene med svinn/kapp på byggeplass. Byggherre kan redusere miljøbelastningen som normalt kommer gjennom resirkulering og deponi av gipsavfall. 

De nye EPD-ene til Gyproc Klima er beregnet på produksjon i tre måneder. 

– Klimabelastningen vil bli enda lavere i takt med at produksjonen blir optimalisert over tid, avslutter Tegnander. 

Gyproc-fabrikk

Fordeler med gipsplater

Gips er et allsidig materiale som er enkelt å tilpasse, tåler endringer i luftfuktighet og temperatur og har gode brann- og lydegenskaper. Ikke minst er det et godt valg for miljøet.

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).

Krohnen på verket med Gyproc Klima

Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.