close-pop-up.svg

Klima- og miljøministeren besøker Gyproc-fabrikken

F.V. Bjørn Olsen, fabrikksjef, Espen Barth Eide, klima- og miljøminister, Tom Tegnander, direktør strategi og forretningsutvikling i Glavagruppen, Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad.
Tirsdag fikk gipsfabrikken i Fredrikstad storfint besøk av klima- og miljøministeren og byens ordfører. Her ventet en rundtur på fabrikken, som snart blir helelektrisk.

– Dette er grønn omstilling i praksis, hvor Gyproc kan få verdens første utslippsfrie gipsproduksjon. Det er et viktig element for å redusere det samlede karbonavtrykket fra byggenæringen, sa Espen Barth Eide til Byggeindustrien. 

I løpet av 2023 faser Gyproc Fredrikstad ut gass fra produksjonen, og blir dermed verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Enova har bidratt med 71 millioner inn i prosjektet, som har en kostnadsramme på 250 millioner kroner.

Omleggingen er et godt eksempel på at politisk involvering og støtte til det grønne skiftet fungerer, ifølge Tom Tegnander, direktør for strategi og forretningsutvikling i Glavagruppen. Han ønsket å benytte anledningen til å rose politikernes arbeid.

Espen Barth Eide_ministerbesøk_gyproc fabrikk_2022_web.jpg
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på omvisning i Gyproc-fabrikken.

– Prosjektet viser hva næringsliv og myndigheter kan få til når vi spiller på lag. ENOVA har vært en ekstremt viktig samarbeidspartner for oss. Uten deres involvering, hadde dette ikke vært mulig å realisere, roste Tegnander.

Utslippskutt tilsvarende hele Fredrikstads bilpark

Sammenlignet med dagens produksjon, vil elektrifiseringen bidra til å redusere årlig utslipp med 16 500 tonn CO2, forteller Bjørn Olsen, fabrikksjef ved Gyproc Fredrikstad. Når fabrikken samtidig øker kapasiteten med 40 prosent, vil den totale reduksjonen havne på 23 500 tonn CO2 ved full utnyttelse. Dette tilsvarer utslippet fra 14 000 fossilbiler.

Det er mange elbiler. Du skal skifte ut ganske mange fossilbiler fra veiene for å oppnå samme gevinst fra omstillingen av én fabrikk.

Espen Barth Eide

Klima- og miljøminister

30 prosent av fabrikkens energiforbruk går til kalsinering av gips, mens resterende går til tørking av platene. Det er i disse prosessene det nå brukes flytende LNG. Gevinsten er dermed enorm når den nye energikilden blir fornybar strøm fra norsk vannkraft. Energiforbruket reduseres samtidig med 25 prosent per kvadratmeter.

Ønsker skjerpede krav til bygg og materialer

Allerede nå opplever Gyproc økt etterspørsel etter de mer klimavennlige gipsplatene. Samtidig erfarer de at regelverket i dag ikke er offensivt nok for å velge mer bærekraftige materialer.

Under besøket benyttet Tegnander muligheten til å oppfordre klima- og miljøministeren til at det stilles strengere krav til CO2-avtrykket i bygg og byggematerialer.

– Det er veldig bra at Gyproc fokuserer på å lage grønnere byggevarer. Det kommer til å komme nye byggestandarder snart, hvor det blir en fordel å tilby materialer med lite eller null utslipp, svarer Eide.

Et annet tema under besøket var strømpriser.

– De store svingningene er krevende. Skal vi få med flere fra industrien, må energiutgiftene bli mer forutsigbare. Ikke minst trenger vi nok tilgang på fornybar strøm og fokus på energieffektivisering, slik at vi kan elektrifisere flere utslippstunge sektorer, avslutter Tegnander.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft.

Miljø og bærekraft

Vil støtte verdens første helelektriske gipsplatefabrikk ved å holde kraftprisen nede

På besøk i Fredrikstad lot Senterpartiet seg imponere over hvordan Gyproc kutter CO2-utslipp og styrker konkurransekraften.

Miljø og bærekraft

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

Gyprocs fabrikk i Fredrikstad har verdens første helelektriske produksjonslinje for gipsplater. Det gjør at CO2-avtrykket reduseres betydelig.

Besøk på Gyproc-fabrikk med fabrikksjef
Miljø og bærekraft

Gyproc bidrar til at Fredrikstad når sine klimamål

Elektrifiseringen av Gyprocs gipsplatefabrikk i Fredrikstad spiller en avgjørende rolle for lokal næringsutvikling, og ikke minst at kommunen når sine klimamål.