close-pop-up.svg

Gjør det selv - lydisoler gulv eller himling

Gipsplater har gode lydisolerende egenskaper, og er derfor velegnet til lydisolering av eksisterende konstruksjoner.

 

 

Vil du ha ekstra god lydisolering mellom etasjene, kan to lag gulvplater være en god idé. Da slipper du også å gjøre forarbeidet med å glatte ut ujevnheter i gamle tregulv. Husk å forskyve skjøtene i forhold til hverandre mellom første og andre lag.

golv01_sqb.gif

Alle gulv: Slik gjør du når du legger gipsplater på gulv. Kortkantene skal forskyves i forhold til hverandre. Lim gipsplatene kant i kant med vanlig trelim.

golv02_sqb.gif
Gulvplater på et gammelt tregulv det ikke lønner seg å slipe

Sparkle eventuelle ujevnheter i tregulvet med gulvsparkel eller gipsbruk slik at platens kortkanter ligger på plant underlag. Monter platene på tvers av gulvbordene. Lim platene kant i kant med vanlig trelim. Skru fast platene med Gyproc QGG 33 skruer til gulvgipsplater. Det kreves to lag gulvplater som underlag for tynne gulvbelegg.

Gulvplatene i andre lag legges med forskutte kortkanter i forhold til forrige rad. Platenes lang- og kortkanter limes med PVA-lim. Legg vekter på platene eller fest midlertidig med skruer inntil limet er tørt, fjern deretter skruene.

golv03_sqb.gif
Gulvplater som underlag for linoleumsbelegg på sponplater

Lim gulvplatene mot sponplatene med Gyproc G 46 platelim. Legg kun 3-4 plater om gangen. Lim platene kant i kant med vanlig trelim. Legg vekter eller fest midlertidig med skruer inntil limet er tørt, fjern deretter skruene. Tørketiden er ca. 12 timer. Helsparkle platene før du legger belegget for å unngå synlige skjøter.

golv04_sqb.gif
Gulvplater som underlag til fliser på sponplater

Legg platene godt an mot underlaget. Skru med Gyproc QGG 33 Quick skruer. Dersom gulvet er lengre enn 3-5 meter bør du i stedet lime med Gyproc G 46 platelim. Avstand for spikerslag/-bjelker skal være c 300 mm. Ved avstand c 600 mm limes gulvgips med lim som stiver opp gulvet.

NB! Gjelder ikke flisgulv i våtrom. Jfr. anvisninger i Byggebransjens våtromsnorm sin figursamling som kan bestilles på www.sintef.no.

golv05_sqb.gif
Gulvplater som underlag til tregulv på sponplater

Legg platene godt an mot underlaget. Skru med Gyproc QGG 33 Quick skruer. Dersom gulvet er lengre enn 3-5 meter bør du i steden lime med Gyproc G 46 platelim.

Lyd og akustikk

Gjør det selv - bygg himling

Himlinger kan bygges med forskjellige typer Gyproc-plater. En himling av gipsplater er lydisolerende og brannhemmende.

Innervegg

Få helt plane himlinger og vegger

Ujevne sparklinger skaper ofte misnøye hos kunden. Med Gyproc Planum reduserer du risikoen for at slepelys avslører gipsplateskjøtene.

Innervegg

Branningeniør argumenterer hardt for gips i rømningsvei

Sterkt skeptisk til å bruke brannmaling på massivtre i rømningsveier og korridorer, framfor gips.