close-pop-up.svg

Nytt anlegg for gipsgjenvinning

Det nye selskapet Gipsgjenvinning AS skal i et nytt anlegg gjenvinne kildesortert gipsavfall til ny råvare for gipsplateproduksjon.

Gipsgjenvinning AS er etablert av Gyproc og Ragn-Sells, i samarbeid med FTG Holding.

– Det nye anlegget for gipsgjenvinning skal være operativt i løpet av 2019s siste kvartal, sier Peik Næsje, direktør i Saint-Gobain Byggevarer, Business Unit Gyproc.

Miljømessig fordel med gipsgjenvinning

Peik_Naesje_Gyproc.jpg
Peik Næsje, direktør i Saint-Gobain Byggevarer, Business Unit Gyproc.

For oss i Gyproc er det viktig å ha en sikker og forutsigbar tilgang på gips som råvare. Det får vi med de nye gjenvinningsanlegget. I tillegg reduserer vi uttak og transport av naturgips fra Spania, noe som er en fordel kostnads- og ikke minst miljømessig. Ved at vi får resirkulert gipsavfall fra byggeplasser, vil dessuten mengden gipsavfall til deponi reduseres. Det er nok en miljømessig fordel, sier Næsje.

Partnerskapet med Ragn-Sells ser han fram til.

Ragn-Sells er en stor og profesjonell innsamler av gipsavfall både i Norge og Sverige, sier han.

Gips kan gjenvinnes gang etter gang

Gips er en råvare som kan gjenvinnes gang på gang, uten at kvaliteten forringes. Råstoffet som kommer fra gjenvinningsanlegget vil derfor ha samme kvalitet som naturlig importert råstoff.  Markedet for gips er voksende, med et stadig økende forbruk av gipsprodukter. Det skjer også en utstrakt produktutvikling i bransjen.

Gipsgjenvinning_GitteHoiliIMG_1588.jpg
Gips kan gjenvinnes gang på gang, uten at kvaliteten forringes. Råstoffet fra gjenvinningsanlegget vil derfor ha samme kvalitet som naturlig importert råstoff.

Reduserte klimautslipp

Ragn-Sells har i en årrekke tilbudt markedet løsninger for gjenvinning av gipsavfall gjennom ulike samarbeidskonstellasjoner. Vi ser nå frem til å ta del i selve gjenvinningsprosessen for å effektivisere og forbedre den både med tanke på kvalitet og andelen til materialgjenvinning, sier Vidar Svenning Olsen i Ragn-Sells.

Etableringen i Fredrikstad vil også gi fordeler gjennom reduserte klimautslipp, da gjenvunnet gipspulver blåses direkte inn i Gyprocs fabrikk fra gjenvinningsanlegget.

Frode-Tangsveen-Gipsgjenvinning.jpg
Frode Tangsveen er daglig leder i Gipsgjenvinning AS. Foto: Gipsgjenvinning AS

Økt etterspørsel

Det brukes mye gips i Norge. Det er et raskt, effektivt og brannsikkert byggemateriale som er enkelt å reparere og pusse opp. I og med at gips kan gjenvinnes uten å miste sin kvalitet, er det ikke så rart at behovet for resirkulert gips vokser, sier Frode Tangsveen, daglig leder i Gipsgjenvinning AS.

Det nye selskapet vil sysselsette 4-5 personer. Tangsveen har bred erfaring innen gipsgjenvinning, og har vært med på å bygge opp både produksjon og marked i Norge siden 2008.

Høyest mulig materialgjenvinningsgrad

Det er ikke veldig avanserte prosesser som må gjennomføres for gipsgjenvinning, men de må gjøres riktig.

– Vi må ha kontroll på avfallet som samles inn fra byggeplasser. Så må vi skille gipsen fra kartongen, slik at vi får så rene fraksjoner som mulig. I Gipsgjenvinning AS investerer vi også i utstyr for ytterligere å foredle kartongfraksjonen fra prosessen. Slik kan også denne gjenvinnes. Målet er selvfølgelig en høyest mulig materialgjenvinningsgrad, sier Tangsveen.

Ung bransje – stort potensial

Han forteller at det nye anlegget er åpent for alle som vil levere gipsavfall til gjenvinning.

– Jeg synes det er spennende å være med på oppstart av et nytt anlegg. Gjenvinningsbransjen er en ganske ung bransje med et stor potensial. Miljø og bærekraft er noe alle strekker seg etter, sier Frode Tangsveen.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Innervegg

Få slette vegger med gipsplater fra Gyproc

Slette gipsvegger som er sparklet, malt eller tapetsert danner et rolig bakteppe for resten av interiøret. Men hvilken gipsplate egner seg best?

Innervegg

Denne gipsplaten tåler en trøkk

Gyproc Habito er en sterk gipsplate som tåler mye, samtidig som du kan henge ting rett på de slette veggene.