close-pop-up.svg

Snart kommer strøm til Gyprocs nye gipsplatefabrikk

Snart kommer strøm til Gyprocs nye helelektriske gipsplatefabrikk
Arbeidene med å elektrifisere gipsplatefabrikken er i gang. Samarbeid med Norgesnett og Elvia vil sikre fornybar strøm fra norsk vannkraft til fabrikken, og bidra til salg av enda mer bærekraftig gips.

På Øra i Fredrikstad åpner verdens første helelektriske gipsplatefabrikk 15. mai 2023. Planleggingen startet allerede sommeren 2021 og det har vært en omfattende prosess.

En av utfordringene har blant annet vært å sikre nok ren energi til fabrikken. Løsningen lå i et lokalt samarbeid med strømselskapene Norgesnett, som eies av Fredrikstad Energi AS, og Elvia. Nå er det første steget på veien tatt, med ny transformatorstasjon som skal sikre strøm til fabrikken.

– Gjennom et samarbeid mellom flere selskaper skal vi skaffe nok elektrisitet. Vi bygger nå ut Norgesnett og Elvias tranformatorstasjon i Øraveien, og dermed kan vi øke strømforsyningen til Gyproc, sier Mona Askmann, administrerende direktør i Norgesnett.

Ifølge dem blir dette nettselskapets hittil største prosjekt.

– Selve fremføringen av strømmen har en kostnadsramme på om lag 90 millioner kroner, som dekkes gjennom et spleiselag mellom Gyproc, Norgesnett og Elvia, forteller Askmann.

Peik Næsje, direktør for bærekraft, HMS og kvalitet i Glava utenfor Gyproc-fabrikken
Den nye gipsplatefabrikken i Fredrikstad blir verdens første helelektriske. 23 000 tonn CO2-utslipp reduseres ved overgang fra LNG-gass til strøm.

Strøm fra norsk vannkraft

For å sikre at strømmen som skal forsyne fabrikken kommer fra norsk vannkraft, har Gyproc sikret seg opprinnelsesgaranti på alle strømkjøp.

Samtidig som produksjonen går over til elektrisitet, vil fabrikken få mer moderne utstyr, som er mer energieffektive. Antatt redusert energiforbruk ligger på 30 prosent. Reduksjon av CO2-utslipp vil dermed være en kombinasjon av overgang til strøm som energikilde og mer effektivt utstyr.

De reduserte CO2-utslippene fra ny fabrikk tilsvarer nesten alle dieselbilene i Fredrikstad (15 000).

Les også: Spørsmål og svar om prosjektet her

Etterspørsel etter mer klimavennlige byggevarer

Allerede nå opplever Gyproc interesse fra entreprenører og byggherrer, på jakt etter mer bærekraftige byggevarer.

– Det er mange som tar kontakt, som lurer på når de kan kjøpe gips med lavere klimaavtrykk. Valg av produkter betyr mye for det totale klimaregnskapet et byggeprosjekt får, så det er ikke overraskende at mange allerede har satt seg på lista, sier Peik Næsje, direktør for bærekraft, HMS og kvalitet i Glava.

Fordelen med gips er nemlig at den kan gjenvinnes uendelig mange ganger, og brukes på nytt og på nytt. Nå som produksjonsprosessen på fabrikken i Fredrikstad også blir mer bærekraftig, vil Gyproc bidra til at enda flere kan nå klimamålene selskapene har satt seg.

Våre gipsplater vil få en EPD som er langt bedre enn konkurrentenes. Vi baner nå vei for å inspirere flere produsenter til hvordan vi kan snu oss mot det grønne skiftet og sammen nå verdens klimamål.

Peik Næsje

Direktør for bærekraft, HMS og kvalitet i Glava

Byggebransjen står for om lag 30 prosent av verdens klimagassutslipp, hvorav byggevarer er ansvarlig for rundt 80 prosent av dem. Derfor er det viktig at aktører som Gyproc og Glavagruppen går foran og finner gode løsninger.

– Våre gipsplater vil få en EPD som er langt bedre enn konkurrentenes. Vi baner nå vei for å inspirere flere produsenter til hvordan vi kan snu oss mot det grønne skiftet og sammen nå verdens klimamål, forteller Næsje.

Med helelektrisk gipsplatefabrikk vil 116 GWh LNG-gass fases ut, og redusere CO2-utslipp med mer enn 23 000 tonn. Samtidig økes den årlige produksjonskapasiteten med rundt 40 prosent, som betyr at enda flere kan bruke «grønnere» gipsplater i sine byggeprosjekter.

Gyproc-prosjektet er en viktig bidragsyter for at Glavagruppen skal nå målet om å bli karbonnøytrale innen år 2050.

Dette blir den nye gipsplatefabrikken

  • Ny fabrikk bygges på eksisterende fabrikkbygning, for mest mulig gjenbruk og minimale miljøpåkjenninger fra byggeprosessen
  • Overgang fra bruk av LNG-gass til kalsinering av gips og tørking av gipsplater, til helelektriske luftoppvarmingssystemer
  • Oppgradering til mer moderne og energieffektivt utstyr
  • Tiltakene vil redusere CO2-utslipp fra produksjonen med 23 000 tonn
  • Ny fabrikk blir 30 prosent mer energieffektiv og øker kapasiteten med 40 prosent
  • Fabrikken vil driftes av ren energi fra norsk vannkraft

Saken er skrevet om fra artikkel i Fredrikstad Blad (krever abonnement)

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.

Gipsplatefabrikken til Gyproc i Fredrikstad blir utslippsfri
Miljø og bærekraft

Gyproc bygger verdens første elektriske gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Rett utenfor Fredrikstad åpner vi nå verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Fabrikken går fra gass til elektrisitet, og skal lage Gyproc gipsplater med lavere klimaavtrykk.

Miljø og bærekraft

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

Gyprocs fabrikk i Fredrikstad har verdens første helelektriske produksjonslinje for gipsplater. Det gjør at CO2-avtrykket reduseres betydelig.