close-pop-up.svg

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

I Fredrikstad bygger Gyproc verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Se spørsmål og svar om den nye fabrikken.
Gyprocs fabrikk i Fredrikstad har verdens første helelektriske produksjonslinje for gipsplater. Det gjør at CO2-avtrykket reduseres betydelig.

Her får du alt du trenger å vite om den nye fabrikken.

Hva er de viktigste endringene ved fabrikken? 

Tradisjonelt brukes det LNG-gass for kalsinering og tørking av gipsplater. I Fredrikstad er gass nå erstattet av elektrisk, fornybar energi. Dette har krevd en betydelig ombygging av produksjonslinjen, og gjør at produksjonen nå er helt CO2-fri. I tillegg til omlegging til elektrisk kraft, er også kapasiteten ved fabrikken økt med 40 prosent. Les mer: Slik produseres gips.

Hvor mye kuttes CO2-utslippet ved fabrikken?

Tidligere, da fabrikken gikk på LNG-gass, var CO2-utslippet ca. 16.000 tonn/år. Dette utslippet er nå helt borte. Fabrikken har imidlertid økt kapasitet, og dessuten blitt mer energieffektiv (energiforbruket reduseres med 30 %). Det betyr at CO2-kuttet faktisk er på hele 23.000 tonn/år når det produseres for fullt, sammenligner med om fabrikken skulle gå på gammel teknologi. Dette tilsvarer utslippet til ca. 14.000 bensinbiler.

Hva betyr dette for byggebransjen? 

Byggebransjen står for en stor del av samfunnets klimaavtrykk. Ved å bruke gips som er CO2-fritt produsert, kan dette avtrykket reduseres. Det er beregnet at det totale CO2-kuttet ved å bruke gipsplater fra Fredrikstad vil være 1-7 prosent på et typisk byggeprosjekt i Norge, avhengig av størrelse på bygg og hvilke øvrige materialer som brukes.

Blir gipsplatene helt CO2-frie?

Nei. Selv om produksjonen i Fredrikstad nå er helt CO2-fri, så kan vi ikke si at platene er det. Platene består nemlig også av innsatsfaktorer som papir og transport av råvarer til fabrikk, som fortsatt gir CO2-utslipp. Den nye fabrikken gir imidlertid gipsplatene et betydelig forbedret miljøregnskap: Platene vil ha rundt 70 prosent lavere CO2-avtrykk enn andre, tilsvarende produkter, dvs. både konvensjonell gips og de fleste trebaserte plater. Tallet inkluderer alle CO2-utslipp i forbindelse med produksjon, altså i det øyeblikket platene forlater fabrikken i Fredrikstad (såkalt A1-A3).

Hvilke produkter lages i Fredrikstad? 

Platene som lages i Fredrikstad vil merkes med Gyproc®️ Klima, for å tydeliggjøre at de kommer fra en CO2-fri produksjon. For øvrig er produktnavning og -egenskaper som før.

Disse produktene inngår i Klima-serien som lages i Fredrikstad: 

  • Gyproc Normal Klima 

  • Gyproc Normal foring Klima 

  • Gyproc Byggplate Klima 

  • Gyproc Protect F Klima 

  • Gyproc Ergolite Klima 

  • Glasroc X Klima 

  • Gyproc Utvendig Klima 

  • Gyproc Robust Klima 

  • Gyproc Plank Klima

Hvor stor er investeringen? 

Investeringen i Fredrikstad har en prislapp på ca. 300 millioner kroner, hvorav Enova har bidratt med nesten 70 millioner kroner.

Hva betyr satsingen for den globale gipsproduksjonen? 

Gyproc er eid av franske Saint-Gobain, som har mer enn 70 gipsfabrikker rundt om i verden. Eierselskapet håper å bruke erfaringene fra Fredrikstad til å gjøre tilsvarende ombygginger andre stede, der det er mulig. Konsernet har et mål om å redusere sine CO2-utslipp på 33 % innen 2030 (referanseår: 2017). 

Er teknologien utviklet i Fredrikstad? 

Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad og Paris, der våre folk her har bygget videre på teknologi fra morselskapet vårt Saint-Gobain. Det viser hva vi kan få til når alle gode krefter jobber mot samme mål. En real suksesshistorie, rett og slett! 

Blir det flere arbeidsplasser i Fredrikstad? 

Vi regner ikke med at det vil bli behov for flere medarbeidere. Men investeringen vil trygge arbeidsplassene vi allerede har, og sørge for at Gyproc Fredrikstad vil være en stabil og god arbeidsplass også i fremtiden. 

Truet CO2-avgiften Fredrikstad-fabrikken med nedleggelse?

CO2-avgiften var en alvorlig utfordring for fabrikken. Vi retter derfor en stor takk både til lokale politikere, Norsk Industri og ikke minst norske myndigheter, som ga oss en utsettelse og mulighet til å omstille oss. Tiden brukte vi til å bygge om fabrikken. Det kommer både Fredrikstad og samfunnet for øvrig til gode.

Er fabrikken veldig energikrevende?

Den ombygde fabrikken krever mer elektrisk kraft enn tidligere, i og med gass er faset helt ut. I noen kommentarfelt i sosiale medier blir det hevdet at satsinger som denne er med på å øke energiprisene for «folk flest». Vi tenker at vi må klare å holde to tanker i hodet samtidig: Vi er helt avhengig av en grønn omstilling i norsk industri, og at denne utviklingen ikke må stoppe opp, samtidig som vi som samfunn jobber for å tilgjengeliggjøre mer fornybar energi. Konsekvensene av å bremse den industrielle omstillingen vil kunne være katastrofal, både for miljøet, konkurransekraften og arbeidsplasser. Samtidig er det viktig å presisere at fabrikken er langt mer energieffektiv enn tidligere. Energiforbruket per produserte gipsplate reduseres med over 30 prosent.

Gipsplatefabrikken til Gyproc i Fredrikstad blir utslippsfri
Miljø og bærekraft

Gyproc bygger verdens første elektriske gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Rett utenfor Fredrikstad åpner vi nå verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Fabrikken går fra gass til elektrisitet, og skal lage Gyproc gipsplater med lavere klimaavtrykk.

Besøk på Gyproc-fabrikk med fabrikksjef
Miljø og bærekraft

Gyproc bidrar til at Fredrikstad når sine klimamål

Elektrifiseringen av Gyprocs gipsplatefabrikk i Fredrikstad spiller en avgjørende rolle for lokal næringsutvikling, og ikke minst at kommunen når sine klimamål.

Gyproc-fabrikk

Gyproc i Fredrikstad mottok Fornybarprisen 2022

På bakgrunn av byggingen av ny, helelektrisk gipsplatefabrikk, har Gyproc fått Fornybarprisen 2022. Fabrikken vil redusere klimagassutslippene med 23 000 tonn i året.