close-pop-up.svg

Stor nyhet med lite avtrykk

Med Gyproc Klima setter vi en helt ny standard når det gjelder gipsplater. I Fredrikstad har Gyproc bygd den aller første gipsplatefabrikken i verden som produserer gipsplater CO2-fritt. Alle gipsplater fra denne fabrikken inngår i Gyproc Klima-serien.

Med stadig strengere utslippskrav fra myndighetene er det avgjørende å finne innovative løsninger og sørge for å ta valg som forbedrer avtrykket vårt. Å velge gipsplater fra Gyproc Klima-serien kan bidra betydelig til å redusere CO2-utslippene i dine byggeprosjekter.

Gyproc Klima-serien tilbyr et omfattende utvalg av gipsplater for ulike behov: standardplater, brannplater, lettvektsplater, utvendige plater, Robust-plater og interiørplater. 

Hva kan du oppnå ved å skifte fra tradisjonell gips?

Overgangen fra tradisjonelle gipsplater til Gyproc Klima gir betydelige miljøfordeler. Ved å velge Gyproc Klima vil du redusere CO2-utslippet fra gipsplatene med:

  • 73 % på standardplater
  • 70 % på lettvektsplater
  • 67 % på utvendige plater
  • 77 % på Robust-plater

Dette bidrar til en betydelig forbedring av det totale CO2-avtrykket i byggeprosjekter. En studie utført på oppdrag fra Enova viser at gips står for en betydelig del av CO2-avtrykket i forskjellige bygningstyper. Med Gyproc Klima kan dette reduseres markant:

 BygningstypeTotalt CO2-avtrykk  fra gipsplaterRedusert CO2-avtrykk med Gyproc Klima
 Småhus 9,1 % 6,6 %
 Skolebygg 1,6 % 1,2 %
 Sykehjem 2,7 % 1,9%

 

Det lave CO2-avtrykket er en av hovedårsakene til at Gyproc Klima velges til store prosjekter over hele landet. Og det beste av alt: Dette klimakuttet krever ikke noe av deg som bygger. 

Veidekke velger Gyproc Klima

Veidekke går foran og tar valg som vil ha store positive påvirkninger på miljøregnskapet ved bruk av Gyproc Klima i alle prosjekter med gipsplater.

– Et aktivt valg mot en mer bærekraftig næring, sier Ole J. Nes, Innkjøpssjef i Veidekke.

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).

Krohnen på verket med Gyproc Klima

Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.