close-pop-up.svg

Bygg tørre og sunne bad med gips

Ved oppussing og bygging av baderom kreves det at jobben utføres på en trygg måte. Funksjonelle bad bygges best med solide produkter. Bruk gjerne gips for våtrom og følg Byggebransjens våtromsnorm (BNV) for å heve kvaliteten på badet.

I TEK17 står det at våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens. Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer. 

Krav og regler om våtrom finner vi i Byggteknisk Forskrift TEK17 §13-15. SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Fagrådet for våtrom (FFV) utarbeidet byggebransjens våtromsnorm (BNV), som har som mål å heve kvaliteten på våtrom, slik at du får solide, funksjonelle og varige våtrom. Bruk av BVN er frivillig og ikke lovpålagt. 

Habito- Gips
Habito-Gips er også velegnet som byggemateriale for himling og vegg. Sørg for at badet bygges trygt og forskriftsmessig.

 

Gyproc bad_gips_handverker.jpg
Vær nøye med normer og regler når du bygger våtrom. Her monteres Glasroc H Ocean for våtromssone.

Bruk gips som er beregnet for bad

Du kan bruke kartongkledde gipsplater i våtrom. Derimot finnes det gipsplater beregnet for våtrom som består av uorganiske materialer, og som har egenskaper som gjør at de er godt egnet som underlag for tettesjikt. Komposittplaten Glasroc H Ocean er spesialtilpasset for våtrom og har en overflate som gir god heft for tettesjikt. Platen fungerer som underlag til følgende overflater:

  • Fliser (inkludert tettesjikt) 
  • PVC-banevarer 
  • Overflatebehandling med et våtroms malesystem

Gips for himling og vegg

Våtsonen i et våtrom skal alltid beskyttes mot fukt med et vanntett sjikt. Tettesjikt og overflatebelegg skal utføres i henhold til bransjens anvisninger. Ved flislegging inngår for eksempel påstrykningsmembran, samt forseglingsremser for plateskjøter, hjørner og skruerader i tettesjiktet. Ved bruk av gipsplater i himling anbefales det ingen spesiell type gips, men det bør brukes maling som er beregnet for våtrom.

SystemGlasrocOceanInnervagg.jpg
Glasroc H Ocean fra Gyproc er en god løsning for våtrommet ditt.
Glasroc H Ocean fra Gyproc er spesialtilpasset for våtrom og har en overflate som gir god heft for tettesjikt.
Glasroc H Ocean fra Gyproc er spesialtilpasset for våtrom og har en overflate som gir god heft for tettesjikt.

Oppbygning av våtromsvegg bestemmes av type kledning. Det betyr at ved flisbelagte vegger bør det bygges annerledes enn ved bruk av våtromsplater, dette på grunn av forskjellige krav til stivhet på vegg. For gipsplater omtales dette som cc 600, 2 lag 13 mm gipsplater eller cc 300, 1 lag gipsplater.

Innervegg

Oppheng i gips er ikke vanskelig

Med riktig valg av gipsskruer og gipsanker kan du føle deg trygg på at det du henger opp blir hengende. Det er faktisk lett å henge tunge ting i en gipsplate!

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).

Krohnen på verket med Gyproc Klima

Krohnen i Bergen er et praktbygg med klimaambisjoner, bygd i regi av GC Rieber. Lansering av Gyproc Klima ble en ekstra bonus i prosjektet.