close-pop-up.svg

Veidekke velger Gyproc Klima

Gyproc
Administrerende direktør Andreas Fritzsønn i Gyproc. Foto: Saint-Gobain Byggevarer.
Veidekke går foran og tar valg som vil ha store positive påvirkninger på miljøregnskapet ved bruk av Gyproc Klima i alle prosjekter med gipsplater.

– Et aktivt valg mot en mer bærekraftig næring, sier Ole J. Nes, Innkjøpssjef i Veidekke.

Gyproc åpnet i fjor verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Fabrikken i Fredrikstad, som drives med ren vannkraft, produserer gipsplater helt karbonfritt. Resultatet er bærekraftige gipsplater med 65-75 prosent lavere avtrykk enn plater fremstilt på tradisjonelt vis. 

Valget Veidekke nå har tatt betyr at de i fremtiden vil få et lavere CO2-avtrykk på sine byggeprosjekter. 

– Veidekke skal gå foran og bidra til en klimanøytral og bærekraftig industri. Da må vi tørre å ta valg som også utgjør en forskjell. Med Gyproc Klima kutter vi CO2-avtrykket på våre byggeprosjekter betydelig og bidrar til et bedre miljø, sier Nes. 

Strengere krav til byggeprosjekters klimaavtrykk, kombinert med myndighetenes krav om klimagassregnskap på materialer for alle store bygg, har ført til store endringer i bransjen de siste årene. 

I Veidekke er klimaavtrykk noe man har vært opptatt av lenge, og man er hele tiden på søken etter nye muligheter til å skape små og store forbedringer sammen med andre. Valget av Gyproc Klima er derfor svært bevisst. 

– I en tid der vi alle jobber for å få ned klimaavtrykket trenger vi aktører som går foran og viser vei. Gyproc har med sin helelektriske fabrikk vist at det er mulig å tenke innovasjon og bærekraft samtidig, og det er veldig i tråd med hvordan vi jobber i Veidekke, sier Nes. 

Utgjør nesten 10 prosent av CO2-avtrykket 

Ifølge en rapport om klimavennlige byggematerialer fra Asplan Viak for Enova SF, så utgjør gipsplater 9,1 prosent av CO2-avtrykket til et småhus og 3,3 prosent av en boligblokk. 

For en aktør som Veidekke vil dermed byggets fotavtrykk blir merkbart bedre når de erstatter konvensjonell gips med plater fra Gyproc Klima. 

Administrerende direktør i Gyproc, Andreas Fritzsønn er strålende fornøyd med at Veidekke tar dette valget, og sier samtidig at han merker et økt fokus på klimaavtrykk i bransjen. 

– Vi trenger aktører som Veidekke som tør å tenke helhetlig og fremtidsrettet. Bærekraftige løsninger er fremtiden og helt nødvendig for at vi skal nå klimamålene. At det har kommet et krav om klimaregnskap på materialer for store bygg er et steg i riktig retning. Neste steg bør være at det kommer konkrete krav til hvilke klimafotavtrykk byggene skal ha, sier Fritzsønn. 

 

Vil du også velge Gyproc Klima?

Ta kontakt med Vidar Harefallet

Vidar Harefallet

+

Ta kontakt med Vidar Harefallet

Vidar Harefallet

+