close-pop-up.svg

Vil støtte verdens første helelektriske gipsplatefabrikk ved å holde kraftprisen nede

På besøk i Fredrikstad lot Senterpartiet seg imponere over hvordan Gyproc kutter CO2-utslipp og styrker konkurransekraften.

Før sommeren kom nyheten om at Gyproc i Fredrikstad blir verdens første helelektriske gipsplatefabrikk. Gjennom å bytte ut gass og elektrifisere anlegget, reduseres de årlige CO2-utslippene med mer enn 23 000 tonn – tilsvarende utslippene fra nesten alle bensinbilene i Fredrikstad.

Torsdag 25. september 2021 la Senterpartiets stortingskandidater Ole André Myhrvold, Kjerstin Wøyen Funderud og Wenche Westerberg turen innom fabrikken for å lære mer om prosjektet.

– Jeg er imponert over hvordan dere har snudd dere rundt og blitt en del av det grønne skiftet. Så skal vi sørge for å holde kraftprisen lav, sa Myhrvold.

– Jeg er imponert over hvordan dere har snudd dere rundt og blitt en del av det grønne skiftet. Så skal vi sørge for å holde kraftprisen lav, sa Myhrvold.

Administrerende direktør Lars Gaustad takket samtidig for engasjementet Myhrvold og flere andre viste i forbindelse med CO2-avgiften som ville gitt Gyproc en mye høyere avgift per produserte plate enn konkurrentene i kvotepliktig sektor.

Med ett års utsettelse på avgiften, støtte fra Enova og den store investeringen Gyproc og eierkonsernet Saint-Gobain gjør nå, gleder han seg til å kunne tilby markedet gipsplater med et langt mindre klimaavtrykk.

– Byggebransjen står for 30 prosent av verdens CO2-utslipp, hvorav 80 prosent kommer fra byggevarer. Derfor må vi gå foran, samtidig som myndighetene har en viktig rolle i å stille strengere klimakrav byggeprosjekter, sier Gaustad.

Miljø og bærekraft

Vil støtte verdens første helelektriske gipsplatefabrikk ved å holde kraftprisen nede

På besøk i Fredrikstad lot Senterpartiet seg imponere over hvordan Gyproc kutter CO2-utslipp og styrker konkurransekraften.

Miljø og bærekraft

Spørsmål og svar om Gyproc-fabrikken i Fredrikstad

Gyprocs fabrikk i Fredrikstad har verdens første helelektriske produksjonslinje for gipsplater. Det gjør at CO2-avtrykket reduseres betydelig.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

I dag brukes stål i mange bygningskonstruksjoner, men siden brannmotstanden er relativt dårlig, er det nødvendig å brannsikre de bærende elementene.