Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Bærekraft

For å oppnå bærekraft må flere viktige aspekter – utover energi – inngå i regnestykket, som for eksempel økonomi, byggets levetid, vedlikehold, inneklima, helse og velvære.

Bærekraftig lettbyggeteknikk

Ved prosjektering og bygging er det viktig å tenke på konsekvensene for naturen og for framtidige generasjoner. Vi skal gjennom innsikt, kreativitet og et bevisst valg av materialer og løsninger sikre at våre barn kan innfri deres behov i en framtid med nye utfordringer – ikke minst hva klima og bærekraft angår. 

Ofte tenker man bare på energi og CO2 når man snakker om bærekraftig bygging. Men bærekraft omfatter også andre forhold. 

Lettbyggeteknikken:

Lettbyggeteknikk har mange fordeler i forhold til bærekraft. Den er framtidens byggemetode fordi den bidrar til arkitektonisk frihet og rasjonelle byggeprosesser. 

 • Fleksibilitet

Med lettbyggeteknikkens lette konstruksjoner og tørr montasje kan eksisterende vegger og himlinger enkelt demonteres eller flyttes, og nye kan settes opp for å oppfylle ønsket funksjonalitet i bygningen. Denne fleksibiliteten er forutsetningen for lengre levetid for bygningen og derigjennom redusert miljøpåvirkning. 

 • Energieffektive konstruksjoner

Gips virker som termisk isolator. Når man kombinerer det med mineralull, oppnår man svært energieffektive ytterveggskonstruksjoner.  

 • Tørt bygg

Konstruksjoner basert på gips er tørre konstruksjoner som ikke inneholder byggfukt. Det minimerer forutsetningene for at det kan oppstå mugg og råte samt reduserer kostnadene ved uttørking. Samtidig er det en vesentlig faktor for å sikre et godt og sunt inneklima.

 • Slankere vegger 

Reduserer ressursforbruket, forbedrer økonomien og kan gi større nettoarealer. 

 • Lav egenvekt 

Reduserer håndteringskostnader og ressursforbruk – f.eks. i forbindelse med distribusjon. Forbedrer arbeidsmiljøet på byggeplassen. 

 • Byggoptimering 

Mindre transport, avfall og deponering samt totalt sett færre miljøbelastninger.

Sjekkliste for bærekraftig bygging

For å oppnå bærekraft skal flere aspekter – ut over energi – inngå i beregningen, som for eksempel økonomi, bygningens levetid, vedlikehold, inneklima, helse og velvære. 

I tillegg inngår materialvalget  som en vesentlig faktor: Kan et byggemateriale resirkuleres? Hvor lang levetid har det? Inneholder det miljøskadelige stoffer? Hvor mye energi brukes i produksjonsprosessen? osv.

Din sjekkliste til et bærekraftig byggverk: 

 1. Bruk byggematerialer med miljødeklarasjoner 
 2. Myndighetenes liste over uønskede stoffer 
 3. Bruk resirkulerbare materialer 
 4. Lang levetid 
 5. Lave vedlikeholdskostnader 
 6. Unngå materialer som avgir gasser
 7. Lavt materialavfall 

 

Miljøinformasjon

På vår side for dokumentasjon kan du hente forskjellige miljødokumenter som for eksempel

 • Miljødeklarasjoner
 • Sertifiserte miljødeklarasjoner (EPD)
 • Dansk Indeklimamærkning