close-pop-up.svg

Miljø og bærekraft i Gyproc

Innen 2050 har vi som mål om å bli en karbonnøytral virksomhet. Les mer om hvordan vi jobber for en grønnere byggebransje.

Se siste miljørapport

Veien mot en grønnere byggebransje

Rundt 40 prosent av verdens utslipp kommer fra bruk av eksisterende bygg. Som produsent av byggevarer bærer vi et ekstra ansvar for å redusere utslippene. Derfor jobber vi aktivt for en mer miljøvennlig byggebransje, både når vi lager, frakter og selger produkter.

På vei mot målet skal vi blant annet kutte egne CO2-utslipp og utslipp fra transport, vi skal bruke mindre ressurser, spare energi og erstatte avfall til deponi med sirkulære løsninger.