close-pop-up.svg

Vårt samfunnsoppdrag: Bidra til en grønnere byggebransje

Som en toneangivende aktør i byggenæringen skal vi bidra til at flere kan bygge mer bærekraftig. Skal vi oppnå klimaforpliktelsene våre, er vi som bransje nødt til å lykkes med å gjøre hele verdikjeden mer miljøvennlig.

Byggsektoren står for rundt 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden, og påvirker landets miljøregnskap direkte. Derfor bærer vi og andre byggevareprodusenter et ekstra ansvar for å minimere vårt og byggenes miljøfotavtrykk.

I Saint-Gobain Construction Materials Norway har vi satt oss som mål å bli en klimanøytral virksomhet innen 2050, og jobber aktivt for å bidra til en mer bærekraftig byggebransje.

Mads Rikardsen

Sammen om å spare energi

Siden start har vi påstått at én kilowatt spart er bedre enn én kilowatt brukt. For å stoppe global oppvarming og få ned klimautslippene, må vi energieffektivisere bygningsmassen. På den måten frigjør vi fornybar energi som kan brukes til å elektrifisere utslippstunge sektorer. 

Stortinget har vedtatt å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030, hvor 4 TWh skal reduseres i boliger. Skal vi klare det, må vi etterisolere og bytte vinduer i minst 400 000 eneboliger som lekker energi. 

– Bevisstgjøring og kompetansedeling er aktuelt som aldri før, og å tilby gode isolasjonsløsninger til jobben. Begge deler står på blokka vår, forteller Rikardsen. 

Les mer om energieffektivisering.

Utvikle mer bærekraftige materialer 

I en verden som skal romme stadig flere, må vi utnytte potensialet som ligger i resirkulering og gjenvinning av råvarer. Vi må spare på de verdifulle naturressursene vi har, og gjenbruke det vi har tatt. 

Derfor jobber vi for å øke andelen resirkulert materiale i våre produkter, og legge til rette for løsninger som kan resirkuleres igjen når de har gjort sitt. For eksempel inneholder våre isolasjonsprodukter i gjennomsnitt 65 prosent resirkulert glass, og i enkelte tilfeller opptil 80 prosent. I gipsplatene våre bruker vi ca. 20 prosent gjenvunnet gips.

Våtavfall fra glassullproduksjon som tidligere ble kastet gjenbrukes nå i produksjon av Weber sine Leca lettklinker. Målet er at vi ikke har avfall å levere til deponi i 2050, og at alle våre produkter inneholder så mye gjenvunnet materiale vi kan få tak i. 

Les mer om våre bærekraftmål

Produkter laget for norske forhold 

Alle våre produkter er utviklet for og tilpasset norske forhold, og er produsert med metoder, råvarer og teknologi som gir minst mulig CO2-utslipp.

Mads Rikardsen

Produktene skal være lette å jobbe med, ha høy kvalitet og ha egenskaper som varer lenge. Ikke minst skal de tåle det skiftende været vi har i Norge, fra stekende sol til sludd og storm. 

Les mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft. 

Når ferdigproduserte pakker med varer skal transporteres, bruker vi lastebiler. Her har vi jobbet mye med effektivisering. Hovedproduktene våre komprimeres ned til én femtedel av opprinnelig størrelse, som gir store gevinster ved transport og lagring. Når vi frakter mer per bil, kan vi redusere antall lastebiler på veiene og utslippet som følger. 

Den beste partneren for bærekraftige bygg 

Våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at de har valgt den beste partneren når de skal bygge bærekraftig. Det stiller høye krav til oss og produktene våre. 

Vi skal fortsette å tenke bærekraft i alt vi gjør og i alle beslutninger vi tar fremover. Det har blant annet resultert i den store ombyggingen av gipsplatefabrikken vår i Fredrikstad, som blir verdens første helelektriske gipsplatefabrikk

For bærekraft handler også om gjennomføringskraft. Og i Saint-Gobain Construction Materials Norway har vi for lengst startet på reisen mot å bli karbonnøytrale.

Mads Rikardsen

For oss handler det om å gjøre alt vi gjør litt grønnere, på en kostnadseffektiv måte. Fra innovasjon og rådgivning, til produksjon og frakt. Og finne gode løsninger for gjenbruk og resirkulering. 

Gyproc-fabrikk

Stor nyhet med lite avtrykk

Med Gyproc Klima setter vi en helt ny standard når det gjelder gipsplater. I Fredrikstad har Gyproc bygd den aller første gipsplatefabrikken i verden som produserer gipsplater CO2-fritt. Alle gipsplater fra denne fabrikken inngår i Gyproc Klima-serien.

Veidekke velger Gyproc Klima

Veidekke går foran og tar valg som vil ha store positive påvirkninger på miljøregnskapet ved bruk av Gyproc Klima i alle prosjekter med gipsplater.

– Et aktivt valg mot en mer bærekraftig næring, sier Ole J. Nes, Innkjøpssjef i Veidekke.

Vi er en del av løsningen

Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC).