Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Brandklassen har betydning, når det gælder

Ifølge DSB rykket brann- og redningsvesenet ut til 8851 branner i fjor, og 40 personer omkom i brann. Brann i bygninger utgjør 35 %.

Brannsikring - fra DK

Branntekniske krav for byggekonstruksjoner bidrar til å forhindre skade på eiendom og miljø og selvsagt redde liv. Derfor er det også viktig at de valgte byggematerialene oppfyller kravene i Byggteknisk forskrift. 

Gipsplater består av en optimal kombinasjon av kartong, gips med krystallvann og luftporer som er med på å gi platene deres funksjonelle egenskaper. Gips er et brannsikkert materiale - det brenner rett og slett ikke. Samtidig har gipsplaten evnen til å avgi omkring 2 liter klystallisk bundet vann per kvadratmeter når den varmes opp. Vi kan nesten si at gipsplaten har et innebygd sprinklersystem som kan redusere hastigheten på en brann.

Gipsplaten kalsinerer under en langsom og energikrevende prosess. Den brannutsatte siden avkjøles og varmetransporten til konstruksjonene på baksiden forsinkes fordi temperaturen utenfor kalsineringsoverflaten ikke overstiger 100 °C.

Byggforskriftens branntekniske krav

Branntekniske krav til bygningskonstruksjoner finnes i Byggteknisk forskrift (TEK). Kravene til brannsikring av bygninger har til hensikt å:

  • Hindre at brann oppstår
  • Sikre trygge fluktveier i tilfelle brann
  • Bevare bygningsdelenes bæreevne ved brann
  • Redusere risikoen for spredning av brann
  • Lette slukningsarbeidet ved brann

MK godkendelser
Konstruktionerne kan tilpasses bygningsreglementet gennem MK-godkendelserne. Baggrundsmaterialet for MK-godkendelserne bygger på gennemførte test i henhold til fastlagte prøvningsmetoder hos Dantest. Et MK-godkendt produkt kontrollers løbende af Dantest. Dette forenkler kontrollen på byggepladsen.

Link til vores MK-godkendelse

Materialklasser

Bygningsmaterialene deles inn i materiale- og beklædningsklasser. Gips klassificeres som et ubrændbart materiale, idet gipspladens kartonoverflade er limet tæt til gipskernen. Det hindrer ilten i at give ilden bæring ved at trænge ind mellem karton og gips. Kartonen forkuller, men brænder ikke. Gyproc gipsplader klassificeres derfor som ubrændbart materiale i klasse A og beklædnings klasse 1.

Branntekniske klasser

Bygningsdelens brandmodstandsevne klassificeres i BD 30 – BD 90 og BS 30 – BS 90. BS betyder, at bygningsdelen ikke indeholder brændbart materiale. BD angiver, at bygningsdelens indeholder brændbart materiale i et omfang, der ikke forringer den brandtekniske funktion. Tallene angiver det antal minutter, hvor bygningsdelen opfylder sin bærende og adskillende funktion.

Brandklasse BS
Konstruktioner af gipsplader på stållægter klassificeres som BS konstruktioner.

Brandklasse BD
Konstruktioner af gipsplader på trælægter klassificeres som BD konstruktioner, da de delvis indeholder brændbart materiale.

Seksjonering hindrer spredning av brann

Byggteknisk forskrift krever beskyttelse mot spredning av brand mellom brannceller og mellom bygninger. En branncelle kan defineres som et rom eller en sammenhengende gruppe av rom. De udgør en del af bygningen, som er adskilt således, at en brand under et vist tidsforløb hindres i at sprede sig til en anden del af bygningen. Hovedprincippet er, at virksomheder uden umiddelbar indbyrdes forbindelse danner hver sin brandsektion. Den foreskrevne brandtekniske klassse BS eller BD afhænger af bygningstype og bygningsdel. Gyproc systemet opfylder kravene i klasserne BS 30 – BS 120 samt BD 30 – BD 90.

Materialkrav

Det finnes et generelt materialkrav for å hindre spredning av brann: materialer skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen.
Himlings- og veggmaterialer må ikke bidra til deformasjon eller risiko for personskade. I følge denne regelen er det f.eks. forbudt å bruke  brannfarlige plastbaserte produkter eller andre lettantennelige materialer.

Brannhemmende kledning
Vegger og himlinger av brennbart materiale skal i henhold til kravene kles med en brannhemmende kledning. Det vil si en kledning som i minimum 10 minutter vil beskytte mot antennelse av bakenforliggende materiale. Gyproc gipsplater er klassifisert som brannhemmende kledning fra 6 mm tykkelse. Som regel anvendes dog 12,5 mm plater, bl.a. av hensyn til lyd. Dette øker samtidig den brandhemmende funksjonen.

Overflate
Overflaten til en bygningskonstruksjon er den delen som blir eksponert tidlig i branntilløpet. Overflaten kan bestå av for eksempel ett lag Gyproc gipsplater. Også maling og tapet inngår i overflaten. Overflater har tilfredsstillende egenskaper m.h.t. antennelse, brann- og røykspredning når det brukes produkter klassifisert som A2-s1,d0, B-s1,d0, C-s2,d0 eller D-s2,d0.

Gyproc gipsplater er klassifisert A2-s1,d0 med unntak av Gyproc GG 13 Gulvgips som er klassifisert B-s1,d0.

Våre rådgivere kan hjelpe med ytterligere råd og veiledning om brannsikring. Du finner kontaktinformasjon her.

Gyproc Firecase beregningsprogram

Foreskriv den rette brandbeskyttelse

Prøv vores online beregningsprogram og find nemt og hurtigt den optimale brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner.

Glasroc F FireCase

Gyproc GFF Gipsbasert plate til effektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner i opp til 120 minutter. 

Gyproc Protect F branngipsplate

Gyproc Protect F branngipsplate med forbedrede brannbeskyttende egenskaper i forhold til en standard gipsplate. Platen er velegnet til kledning av brannklassifiserte konstruksjoner.