Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Rent naturmateriale

Gips er et rent naturmateriale og inneholder ingen miljøskadelige eller giftige stoffer.

Gyproc Gipsprodukter

Gips - et naturlig byggemateriale

Gips har vært brukt i byggverk gjennom generasjoner. I tidligere tider oftest i flytende form, bl.a. til utsmykkede himlinger. I dag er gipsen mest kjent i plateform, enten til vegger eller himlinger. Utviklingen har også betydd at gipsen er blitt foredlet og kan leveres i en rekke systemer som oppfyller alle krav til design, fuksjon, inneklima, akustikk og lydisolering med mer.

Gips er med andre ord et materiale med svært mange fordeler med hensyn til brann, styrke, lyd og luft.

Lydisolerende egenskaper
Gipsplater er for eksempel spesielt egnet til lydisolerende konstruksjoner. Dette skyldes et optimalt forhold mellom vekt og stivhet, som gør at platen effektivt kan absorbere lydenergi. Du kan se mer om gipsplaters lydisolerende egenskaper her.

Brannhemmende materiale
En gipsplate er et brannhemmende materiale som inneholder krystallisk bundet vann (ca. 20 % av platens vekt). Ved et eventuelt brannforløp skjer det en kraftig oppvarming som gjør at gipsplaten avgir det krystallisk bundne vannet i form av vanndamp. Overflatetemperaturen holdes nede og brannspredningen forsinkes.

Ingen avgassing
Gips er et rent naturmateriale og inneholder derfor ingen farlige komponenter eller emisjoner. Tester og nøyaktige målinger viser at det ikke kan registreres avgassing fra Gyproc gipsplater. Alle Gyproc gipsplater bærer ”Indeklima-mærket” og er klassifisert i beste klasse. For mer om inneklima, se her. 

Gyproc gipsplater

Naturlig gips

Den naturlige gipsen kommer fra gipsstein som finnes i meget store mengder på jorden. Havvann inneholder oppløst gips, og gipsen ble dannet ved utvinning i lukkede havbassenger hvor vannet langsomt fordampet.

Gyproc gipsplater

Gyproc gipsplater består av en støpt gipskjerne omgitt av kartong på yttersiden.

Kartongen framstilles av resirkulert papp og papir.
Den gipsen som Gyproc bruker til sin produksjon, kommer fra to kilder:

  1. Gipsspill innsamlet fra byggeplasser, gjenbruksstasjoner og fra nedrivinger
  2. Naturgips fra gipsbrudd   


En stor del av de anvendte råmaterialene er resirkulerte materialer eller restprodukter. Dette bidrar til en vesentlig reduksjon av energiforbruk til framstilling av nye råmaterialer.

Gipsplatens kretsløp

Utgangspunktet for bærekraft er kretsløpstanken.  Fra råvarer til bygging og avfallshåndtering. Fra bygging, drift og levetid til riving og gjenvinning – både i form av det ferdige bygget og de enkelte bygningsmaterialer.

Råvarer 
Råvarer består av en stor del gjenbruks- og restmaterialer i form av innsamlet gjenbruksgips og rester fra egen produksjon, samt resirkulert kartong.

Produksjon
Gjenvinning av varme og resirkulering av vann. Effektive prosesser som reduserer energiforbruk og utslipp.

Distribusjon
Lokal produksjon gir mindre ressursforbruk i forbindelse med distribusjon av produkter og innsamling av spill.

Byggoptimering / byggeprosess
Lettbyggeteknikk med Gyproc gipsløsninger kombinert med byggoptimering reduserer byggetid, spill og ressursforbruk.

Bygningens bruk og drift
Lang levetid som følger bygningen. Ingen avgassing og minimalt vedlikehold. Fleksibelt materiale som enkelt kan repareres, males osv.

Resurkulering
Effektiv innsamlings- og resirkuleringssystem som reduserer spill og avfall.

 

 

Dokumentasjon

På vår side for dokumentasjon kan du hente forskjellige dokumenter for

  • Produktinformasjon
  • Miljøinformasjon
  • Sertifikater

- og mye mer.