close-pop-up.svg

Velg gips med lavere utslipp

Når du velger Gyproc® Klima på ditt neste byggeprosjekt, får du gipsplater med det laveste klimaavtrykket.

Ta bevisste valg når du bestiller

Med gips fra Gyproc® Klima-serien kan du kutte CO2-avtrykket i byggeprosjektet ditt så det merkes. Du bygger på akkurat samme måte som før. Det eneste dette klimatiltaket krever, er et bevisst valg når du bestiller gips.  

Innfri krav til klimaambisjoner

Det stilles stadig strengere krav til byggeprosjektenes klimaavtrykk. Kravene kommer både fra leietakere og kjøpere, men også fra de som bygger. Entreprenører og eiendomsbesittere har gjerne høye klima-ambisjoner, og mange ønsker sertifisering etter BREEAM 6.0. Ikke minst er myndighetene med på å legge lista, og i 2023 kom det krav om klimagassregnskap på materialer for alle store bygg for å oppfylle kravene i TEK.  
 

Ønsker du å snakke med oss om ditt prosjekt?

Ta kontakt, når som helst

Et skritt videre

Med Gyproc® Klima tar du enkelt et skritt videre på klimareisen. Klima-serien er nemlig CO2-fritt produsert på den nye, elektrifiserte produksjonslinjen til Gyproc i Fredrikstad. Gipsplatene herfra har rundt 70 prosent lavere avtrykk enn plater framstilt på tradisjonelt vis, ved bruk av gass. Det merkes i bygget!  


Gipsplater utgjør typisk 9,1 prosent av CO2-avtrykket til et småhus, og 3,3 prosent av en boligblokk, ifølge rapporten Klimavennlige byggematerialer (laget av Asplan Viak for Enova SF). Da sier det seg selv at byggets fotavtrykk blir merkbart bedre ved å erstatte konvensjonell gips med plater fra Gyproc® Klima. Klima-serien består av en rekke ulike produkter, med ulike kvaliteter og spesialegenskaper – hver til sitt bruk.  
 
Gipsplater med 70 prosent lavere avtrykk: Her kan du lese mer om CO2-regnestykket.

Trondheim Katedralskole – et skoleeksempel på bærekraftig bygg

Trondheim Katedralskole rehabiliteres og bygges på med god hjelp av Gyproc Klima.

Se prosjektet

Construction City – en næringsklynge med miljøambisjoner

Construction City skal bli samlingssted for aktører i byggebransjen, som skal forme fremtidens bygg. Klimavennlige materialvalg sitter i veggene.

Se prosjektet

Bli kjent med fordelene med gipsplater i Klima-serien