Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her
Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med Glasroc F FireCase

3-sidig innkledd bjelke med hjørneprofil

3-sidig innkledd bjelke med med ett lag Glasroc F FireCase for brannmotstand opp til 120 min, 
sammenføyd med skruer eller kramper og hjørneprofil samt understøttelser

1. Bærende stålkonstruksjon
2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer eller kramper, min c 150 mm
3. Plateskjøter forskyves minimum 600 mm
4. Glasroc F hjørneprofil festes til tak alt. på stålbjelkens flens med ubrennbart festemiddel, c 600 mm
Evt. glippe mellom innkledning og tak fuges med brannfugemasse.
5. Understøttelse av 60 mm bred Glasroc F FireCase platebit plassert bak skjøter i innerste platelag

Glasroc F-platenes indre omkrets (m) = a + 2 b
Stålprofilens tverrsnittsareal (m2) = bjelketverrsnitt

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Glasroc F FireCase Brannbeskyttende plater
Glasroc F GFFP 25 Hjørneprofil Profiler for brannisolering
Glasroc F GFFS Skruer til bindingsverk av stål

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.8.1-F og H
Brannmotstand R(B) 30 - 120
Lab. värde
Min. Wall thickness (mm)
Joist Floor (mm)
Merknad: 

Brannmotstand som oppnås varierer (R 30 - R 120) avhengig av dimensjonering og utførelse.

Ved bjelker med dimensjoner på 600 - 1200 mm skal plateskjøter understøttes med GK 1 og GK-C. 
Se konstruksjonsdetalj J.

 

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Systemet finnes for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.