Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her
Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med Glasroc F FireCase

3-sidig innkledd søyle med hjørneprofil

3-sidig innkledd søyle med hjørneprofil for brannmotstand opp til 120 min,
sammenføyd med skruer eller kramper

1. Bærende stålkonstruksjon
2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer eller kramper, c 150 mm
samt monteres mot Glasroc F hjørneprofil med Glasroc F skruer c 150 mm
3. Horisontale skjøter ved hjørner forskyves minimum 600 mm
4. Glasroc F hjørneprofil monteres på stålsøylens flens eller tilsluttende vegg, c 600 mm,
med ubrennbart festemiddel

Søyletverrsnittet = Stålets tverrsnittsareal (m2)
Glasroc-platenes indre omkrets (m) = a + 2 b

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Glasroc F FireCase Brannbeskyttende plater
Glasroc F GFFP 25 Hjørneprofil Profiler for brannisolering
Glasroc F GFFS Skruer til bindingsverk av stål

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.8.1-B
Brannmotstand R(B) 30 - 120
Merknad: 

Brannmotstand som oppnås varierer (R 30 – R120) avhengig av dimensjonering og utførelse.

Ved søyler med steghøyde 600-1200 mm skal plateskjøter understøttes etter samme prinsipp som for bjelker, se konstruksjonsdetalj J.

Under forutsetning av at fasadeveggens brannmotstand er tilstrekkelig for å beskytte stålprofilen mot brannpåvirkning.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Systemet finnes for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.