Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her
Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med Glasroc F FireCase

3-sidig innkledd søyle med opplagsplater

3-sidig innkledd søyle med ett lag Glasroc F FireCase, for brannmotstand opp til 120 min,
sammenføyd med skruer eller kramper og understøttelser

1. Bærende stålkonstruksjon
2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer eller kramper, c 150 mm
3. Horisontale skjøter ved hjørner forskyves minimum 600 mm
Ved søyler med dimensjoner opp til 600 mm kan hjørneprofil festes til vegg med ubrennbart festemiddel
Evt. glippe mellom innkledning mot vegg fuges med brannfugemasse
4. Understøttelser bestående av Glasroc F FireCase platebit, maks c 1200 mm (bak skjøter skal det benyttes dobbelt understøttelse)

Glasroc F-platenes indre omkrets (m) = 2 a + 2 b
Stålets tverrsnittsareal (m2) = summen av søyletverrsnitt

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Glasroc F FireCase Brannbeskyttende plater
Glasroc F GFFS Skruer til bindingsverk av stål

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.8.1-D
Brannmotstand R(B) 30 - 120
Merknad: 

Brannmotstand som oppnås varierer (R 30 – R 120) avhengig av dimensjonering og utførelse.

Ved søyler med steghøyde 600-1200 mm skal plateskjøter understøttes etter samme prinsipp som for bjelker, se konstruksjonsdetalj J.

Under forutsetning av at fasadeveggens brannmotstand er tilstrekkelig for å beskytte stålprofilen mot brannpåvirkning.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Systemet finnes for brannbeskyttelse opp til 120 minutter.