Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her
Gyproc PS himlinger

Gyproc PS Type 02-A

1. Primær Gyproc P 45, c 1200 mm
2. Sekundær Gyproc S 25/85, c 400 mm
3. 2 x 12, 5 mm Gyproc GN 13 Normal standardgipsplate* 
4. Oppheng, 1 x 20 mm hullbånd med hull Ø 4 og 7 mm, c 1200 mm 
5. Skruer Gyproc QPB 13 Quick
     2 skruer per knutepunkt hullbånd/primær
     2 skruer per knutepunkt primær/sekundær
6. Skinne Gyproc SK 70
7. Min 45 mm Mineralull uten brennbart sjikt legges heldekkende over sekundærprofiler og gipsplater

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc P 45 Profiler til faste himlinger
Gyproc S 25/85 Profiler til faste himlinger
Gyproc SK / UI Skinner
Gyproc QPB Quick Skruer til bindingsverk av stål
Gyproc Normal Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.5.6:102A
Brannmotstand EI(A) 30
Lab. värde
Min. Wall thickness (mm)
Joist Floor (mm)
Merknad: 

Egenskaper
Lyd: Avhenger av tilslutningenes klassifisering

Himlingshøyde (ekskl. hullbånd): 95 mm 
Vekt per kvadratmeter: 23 kg

* Ved krav til brannmotstand må begge lag fullskrus. Alle plateskjøter i innerste lag skal være understøttet enten med sekundærprofil eller Gyproc PB 100 platebånd. Plateskjøter i ulike lag foskyves minst 400 mm i begge retninger.

Ved krav til akustisk tetting byttes skinne Gyproc SK 70 med Skinne Gyproc SKP 70 eller kantprofil AC 70/40-X2.

Brann

I de tilfeller der konstruksjonen skal tilfredsstille et EI(A) 30 krav for brann ovenfra, dvs. en brann i hulrommet mellom himlingen og etasjeskillet ovenfor, kreves en sterkere og tettere opphenging av himlingen. Primær Gyproc P 45 skal da festes i etasjeskillet over med hullbånd 2 x 25 mm (Sima eller tilsvarende) på c 900 mm. Ved forankring til overliggende konstruksjon kan eksisterende 5 mm hull bores opp til maks 11 mm for tilpasning til aktuelt festemiddel.

Ved vurdert brannmotstandskrav tilsvarende EI(A) 20 for brann ovenfra er det tilstrekkelig å bytte ut hullbåndet mot et grovere (2 x 25 mm Sima eller tilsvarende) og beholde avstanden på c 1200 mm. Dette kan gjøres når mengden av brennbart materiale i branncellen vurderes utilstrekkelig for en 30 minutters brann; en 20 minutters brann krever brennbart materiale tilsvarende 8 kg trevirke eller ca 5 kg plast per m2.

Ved krav til brannmotstand fra både over- og underside angis utførelse i h.t. brannbelastning fra oversiden. Aktuell utførelse skal angis på tegning.

Denne typen himling kan også bygges med Gyproc GK system.

Nedhengt standardhimling med stålprofiler

Tradisjonell nedhengt himling. Bæreverket bygges opp av primærprofiler der henges i båndstål festet til overliggende dekkekonstruksjon. Under primærprofilerne og vinkelrett på disse monteres sekundærprofiler. Mot tilstøtende vegger monteres skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Bæreverket kles med Gyproc gipsplater.