Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her
Gyproc PS himlinger

Gyproc PS Type 03

1. Primær Gyproc P 45, c 1200 mm
2. Sekundær Gyproc S 25/85, c 400 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F branngipsplate* 
4. Oppheng, 1 x 20 mm hullbånd med hull Ø 4 og 7 mm, c 1200 mm 
5. Skruer Gyproc QPB 13 Quick
     2 skruer per knutepunkt hullbånd/primær
     2 skruer per knutepunkt primær/sekundær
6. Skinne Gyproc SK 70

Produkter i dette systemet

Produktnavn Produktkategori
Gyproc P 45 Profiler til faste himlinger
Gyproc S 25/85 Profiler til faste himlinger
Gyproc SK / UI Skinner
Gyproc QPB Quick Skruer til bindingsverk av stål
Gyproc PROTECT F Innerveggsplater

Tekniske data

SYSTEMEGENSKAPER -
System id 3.5.6:103
Brannmotstand EI(A) 60
Lab. värde
Min. Wall thickness (mm)
Joist Floor (mm)
Merknad: 

Egenskaper
Lyd: Avhenger av tilslutningenes klassifisering

Himlingshøyde (ekskl. hullbånd): 101 mm 
Vekt per kvadratmeter: 31 kg

* Ved krav til brannmotstand må begge lag fullskrus. Plateskjøter i ulike lag foskyves minst 400 mm i begge retninger.

Ved krav til akustisk tetting byttes skinne Gyproc SK 70 med Skinne Gyproc SKP 70 eller kantprofil AC 70/40-X2.

Brann
I de tilfeller der konstruksjonen skal tilfredsstille et EI(A) 60 krav for brann ovenfra, dvs. en brann i hulrommet mellom himlingen og etasjeskillet ovenfor, kreves en sterkere og tettere opphenging av himlingen:

  • Primær Gyproc P 45, c 900 mm
  • Sekundær Gyproc S 25/85/0,7 (tykkere gods), c 400 mm
  • Oppheng, hullbånd 2x25 mm (Sima eller tilsvarende), c 600 mm

Ved forankring til overliggende konstruksjon kan eksisterende 5 mm hull bores opp til maks 11 mm for tilpasning til aktuelt festemiddel. Ved vurdert brannmotstandskrav tilsvarende EI(A) 20 for brann ovenfra er det tilstrekkelig å bytte ut hullbåndet mot et grovere (2 x 25 mm Sima eller tilsvarende) og beholde avstanden på c 1200 mm. Dette kan gjøres når mengden av brennbart materiale i branncellen vurderes utilstrekkelig for en 30 minutters brann; en 20 minutters brann krever brennbart materiale tilsvarende 8 kg trevirke eller ca 5 kg plast per m2.

Ved krav til brannmotstand fra både over- og underside angis utførelse i h.t. brannbelastning fra oversiden. Aktuell utførelse skal angis på tegning.

Nedhengt standardhimling med stålprofiler

Tradisjonell nedhengt himling. Bæreverket bygges opp av primærprofiler der henges i båndstål festet til overliggende dekkekonstruksjon. Under primærprofilerne og vinkelrett på disse monteres sekundærprofiler. Mot tilstøtende vegger monteres skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Bæreverket kles med Gyproc gipsplater.