close-pop-up.svg

Gyproc brannisolering av frittstående søyler

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Effektiv brannisolering av søyler. Glasroc F FireCase fra Gyproc gir en slett og hard overflate med brannbeskyttelse opp til 120 minutter.

Beskrivelse

Denne løsningen beskriver 4-sidig innkledning av en enkel søyle eller dobbelt frittstående søyler for brannmotstand opp til 120 min, sammenføyd med skruer.

Brannmotstand som oppnås varierer (R 30 - R 120) avhengig av dimensjonering og utførelse.

Konstruksjonsdetaljer

1. Bærende stålkonstruksjon
2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer, c 150 mm
3. Horisontale skjøter ved hjørner forskyves minimum 600 mm

FireCase_A.jpg

4-sidig innkledd søyle med doble platelag

FireCase_E.jpg

Glasroc-platenes indre omkrets (m) = 2 a + 2 b
Søyletverrsnittet = Stålets tverrsnittsareal (m2)

PelareA-FireCase.png
Frittstående søyle

 

PelareB-FireCase.png
Doble frittstående søyler

 

For søyler med steghøyde 600-1200 mm skal plateskjøter understøttes etter samme prinsipp som for bjelker:

FireCase_J.jpg

9. Profil Gyproc GK 1 monteres som understøttelse ved plateskjøter, maks c 600 mm

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen