close-pop-up.svg

Brannisolering av søyle mot vegg

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Brannbeskyttelse opp til 120 minutter.

Beskrivelse

Denne løsningen beskriver 3-sidig innkledning av en enkel søyle for brannmotstand opp til 120 min, sammenføyd med skruer og understøttelser. Understøttelsene kan bestå av profiler eller tilpassede biter av FireCase-platen.

Brannmotstand som oppnås varierer (R 30 - R 120) avhengig av dimensjonering og utførelse. Det forutsettes at fasadeveggens brannmotstand er tilstrekkelig for å beskytte stålet mot brannpåvirkning.

Konstruksjonsdetaljer for 3-sidig innkledd søyle med hjørneprofil

 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer, c 150 mm samt monteres mot Glasroc F hjørneprofil med Glasroc F skruer, c 150 mm
 3. Horisontale skjøter ved hjørner forskyves minimum 600 mm
 4. Glasroc F hjørneprofil monteres på søylens flens eller tilsluttende vegg, c 600 mm, med ubrennbart festemiddel
FireCase_B.jpg

Konstruksjonsdetaljer for 3-sidig innkledd søyle med FireCase-opplagsplater

 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer, c 150 mm
 3. Horisontale skjøter ved hjørner forskyves minimum 600 mm
  Ved søyler med dimensjoner opp til 600 mm kan hjørneprofil festes til vegg med ubrennbart festemiddel
  Evt. glippe mellom innkledning mot vegg fuges med brannfugemasse
 4. Understøttelser bestående av Glasroc F FireCase platebit, maks c 1200 mm (bak skjøter skal det benyttes dobbelt understøttelse)
FireCase_D.jpg

Konstruksjonsdetaljer for 3-sidig innkledd søyle med flens vinkelrett mot vegg

 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer, c  150 mm
 3. Glasroc F FireCase festes i søylens flens inntil vegg med stålspiker, c 300 mm
  Evt. glippe mellom innkledning mot vegg fuges med brannfugemasse
FireCase_C.jpg

Glasroc-platenes indre omkrets (m) = 2 a + 2 b
Søyletverrsnittet = Stålets tverrsnittsareal (m2)

PelareC-FireCase.png
Søyle ved fasade

 

PelareD-FireCase.png
Søyle ved ytterhjørne i fasade

 

For søyler med steghøyde 600-1200 mm skal plateskjøter understøttes etter samme prinsipp som for bjelker:

FireCase_J.jpg

9. Profil Gyproc GK 1 monteres som understøttelse ved plateskjøter, maks c 600 mm.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen