close-pop-up.svg

Bøyde vegger med gipsplater eller komposittplater

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Tabell_bøyde_vegger.JPG

 

Med ulike Gyproc-plater kan man på en enkel måte skape bøyde former som for eksempel runde vegghjørner og innkledning av søyler.

Beskrivelse

Gyproc Bøyde Vegger kan utføres med ulike plater og teknikker avhengig av radius. Glasroc Multiboard er en gipsbasert komposittplate til bøyde vegger og himlinger som kan tørrbøyes ned til en radius på 600 mm. Gyproc Tynnplate kan også tørrbøyes direkte mot bindingsverket. Ved større radier eller ved våtbøying kan Gyproc Normal brukes.

Konstruksjonsdetaljer

Gyproc XR 70/70 BB-BB-M0

Bøyd-vegg-detalj.JPG
  1. 6,5 mm Glasroc GFM 6, 6,5 mm Gyproc GSE 6 Ergo eller 12,5 mm Gyproc GN 13
  2. Stendere (min. 70 mm brede stålstendere ved bøying av plater direkte mot bindingsverket) plasseres med senteravstand i henhold til tabell
  3. Bøybar skinne doble Gyproc SKB 40/30 eller enkle Gyproc SKB 70/70 moonteres ved tak og gulv
  4. Platebånd Gyproc PB 100 monteres horisontalt per 900-1200 mm (ved bøying av plater direkte mot bindingsverket)

Bøying av tørr gipsplate
Også ved tørrbøying må gipsplatens kjerne inneholde en viss fuktighet. Dette oppnås lettest ved å lagre gipsplatene noen døgn i et miljø med høy relativ luftfuktighet.

6,5 mm Gyproc GSE 6 Tynnplate Ergo kan enkelt bøyes i radier ned til 1500–1200 mm direkte mot stenderverket. 6,5 mm Glasroc GFM 6 Multibaord er en kartongfri bøybar plate som kan tørrbøyes ned til en radius på 600 mm, direkte mot stenderverket. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal krever betydelig større radier og kan bøyes i radier ned til 6000 mm.

Bøying av fuktet gipsplate
Fuktet 6,5 mm Gyproc GSE 6 Tynnplaten Ergo kan bøyes over en mal, og metoden anvendes ved radier under 1200 mm. Fuktede gipsplater kan bøyes i radier ned til 900–600 mm.

Fukting og ventetider
Ventetiden etter fukting av platen avhenger av hvor tørre gipsplatene er og hvilken radius de skal bøyes til. Jo mindre radius, jo lengre ventetid. Ventetiden kan forkortes ved å tilsette oppvaskmiddel i vannet. Gipsplater som skal bøyes over en mal med en radius på 600 mm, har en ventetid på maks. en halv time.

Gipsplatene skal kun fuktes på den trykte siden, dvs. den konkav bøyde siden - innsiden. Det anbefales å bruke 0,5 liter vann pr. kvadratmeter. Kartongen på strekksiden skal holdes tørr slik at den ikke sprekker under bøyingen.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen