close-pop-up.svg

Brannisolering av bærende konstruksjoner med Gyproc Protect F

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Med Gyproc Protect F og tilhørende stålprofiler har Gyproc utviklet et system for enkel og effektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Brannmotstand samt konstruksjonsstålets type og dimensjon er som regel bestemt på forhånd. Ut fra disse parameterne kan man i Gyproc Håndbok, avsnitt 3.8.6 ved avlesing i tabeller eller diagrammer bestemme hvor mange lag Gyproc Protect F som er nødvendig for å overholde en gitt brannmotstand. Med systemet er det mulig å brannbeskytte stålkonstruksjoner opp til 120 minutter.

Prinsippet i brannbeskyttelse med Gyproc Protect F er at gipsplatens kjerne inneholder kjemisk bundet vann, som under varmepåvirkning (brann) frigis i form av vanndamp. Denne prosessen medfører at temperaturen på den ueksponerte siden av gipsplaten er relativt lav < 100°C, så lenge prosessen pågår. Først når alt vannet er fordampet stiger temperaturen ytterligere.

Ettersom Gyproc Protect F er tykkere (15,4 mm) og har en annen sammensetning enn Gyproc Normal, tar det lengre tid for det kjemisk bundne vannet i platen å fordampe, dvs. tiden da temperaturen på platens bakside ikke overstiger 100°C. Når alt vannet har fordampet, fungerer Gyproc Protect F som et 15,4 mm tykt isoleringslag, til forskjell fra Gyproc Normal som sprekker og faller ned.

Konstruksjonsdetaljer for søyler og bjelker

Brannisolering-Protect-Søyle-1.jpg
Frittstående søyle
Brannisolering-Protect-Bjelke.jpg
Bjelke
Brannisolering-Protect-Søyle-2.jpg
Frittstående søyle

Forklaring til konstruksjonseksempler

 1. Gyproc BFL Flensprofil
 2. Gyproc HA 25/35 Tilslutningsprofil
 3. Gyproc H 50/50 Hjørneprofil
 4. Gyproc L 12/50 L-profil
 5. Gyproc PHL Hjørneprofil
 6. 5 mm luftspalte mellom stålets overflate og gipsplate

Først monteres spesielle stålprofiler som danner underlag for den brannbeskyttende kledningen. Deretter skrus kledningen, som består av 1–4 lag 15,4 mm Gyproc Protect F, avhengig av krav til brannmotstand.

Dimensjonering

Brannmotstandsevnen for en gitt brannisolerende kledning avhenger av:

 • Det valgte kledningsmaterialet
 • Stålkonstruksjonens varmekapasitet
 • Kledningens omsluttende areal

Dette uttrykkes med en tverrsnittsfaktor F/A. Den dimensjonerende ståltemperaturen avhenger av konstruksjonsstålets utnyttelsesgrad, og er 450°C, og som er på den sikre siden for alle stålprofilenes utnyttelsesgrad. Ved lavere utnyttelsesgrad tillates høyere dimensjonerende ståltemperatur.

I Gyproc Håndbok, avsnitt 3.8.6 vises det tre ulike måter å dimensjonere brannisoleringen:

 • Tabellmetoden
 • F/A-metoden
 • Dimensjonerende ståltemperatur-metoden

Tabellmetoden

For denne metoden avleses det direkte i tabellen hvor mange lag gipsplater av typen Gyproc Protect F konstruksjonsstålet skal kles med for at krav til brannmotstand oppnås. Dimensjonerende ståltemperatur er 450°C.

F/A-metoden

Denne metoden brukes for stål­profiler som ikke er tatt med i tabellmetoden eller ved annet innkledningsalternativ enn 3- eller 4-sidig innkledning. Dimensjonerende ståltem­peratur er 450°C.

Dimensjonerende ståltemperatur-metoden

Metoden anvendes i de tilfeller hvor bærende stålprofil har en lav utnyttelsesgrad og man der­for kan tillate en høyere ståltemperatur enn 450°C.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen