close-pop-up.svg

Brannisolering av bjelker

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Brannbeskyttelse opp til 120 minutter.

Beskrivelse

Denne løsningen beskriver innkledning av bjelke med ett eller to lag Glasroc F FIreCase for brannmotstand opp til 120 min, sammenføyd med skruer og understøttelser. Understøttelsene kan bestå av profiler eller tilpassede biter av FireCase-platen.

Brannmotstand som oppnås varierer (R 30 - R 120) avhengig av dimensjonering og utførelse. 

Konstruksjonsdetaljer for 3-sidig innkledd bjelke med hjørneprofil

 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer, min c 150 mm
 3. Plateskjøter forskyves minimum 600 mm
 4. Glasroc F hjørneprofil festes til tak alt. på stålbjelkens flens med ubrennbart festemiddel, c 600 mm
  Evt. glippe mellom innkledning og tak fuges med brannfugemasse.
 5. Understøttelse av 60 mm bred Glasroc F FireCase platebit plassert bak skjøter i innerste platelag
FireCase_F.jpg

Eksempel med dobbelt platelag:

FireCase_H.jpg

Konstruksjonsdetaljer for 3-sidig innkledd bjelke med FireCase-opplagsplater

 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer, min c 150 mm
 3. Skjøter ved hjørner forskyves minimum 600 mm
 4. (6) Understøttelse av Glasroc F FireCase platebit per c 1200 mm (bak skjøter skal det benyttes dobbelt understøttelse)
FireCase_G.jpg

 

Glasroc-platenes indre omkrets (m) = 2 a + 2 b
Bjelketverrsnittet = Stålets tverrsnittsareal (m2)

BalkA-FireCase.png
Bjelke som bærer betong-bjelkelag

 

BalkB-FireCase.png
Bjelke med betongkassetter på nedre flens

 

Ved bjelker med dimensjoner på 600-1200 mm skal plateskjøter understøttes med GK 1 og GK-C:

FireCase_J.jpg
 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer, c 150 mm
 3. Plateskjøter forskyves minimum 600 mm rundt hjørner
 4. (9) Profil Gyproc GK 1 monteres som understøttelse ved plateskjøter, maks c 600 mm
 5. (10) Profil Gyproc GK-C monteres på stålbjelkens flens med ubrennbart festemiddel, c 600 mm

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen