close-pop-up.svg

Gyproc etasjeskillere av tre

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Tabelloversikt for Gyproc Etasjeskillere av tre

Luftlyd
w dB

Trinnlyd
n,w dB

Brann-
motstand

Etasjeskiller

Merknad

Datablad
Gyproc håndbok

35 78 REI 15/30 Type 1
Nedlekting
REI 30:
15,4 mm Gyproc Protect F
3.4.51:101
40-44 73-68 REI 15/30 Type 2
Gyproc AP-profil
REI 30:
15,4 mm Gyproc Protect F
3.4.51:102
44 73-68 REI 30 Type 3
Gyproc AP-profil 3)
REI 30:
Begge lag gipsplater fullskrus
3.4.51:103
48 68-63 REI 30/60 Type 4
Gyproc AP-profil 3)
REI 60 1):
Min. 100 mm mineralull og 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F
Begge lag fullskrus
3.4.51:104
56 ≤ 56 REI 60 Type 5 2)
Leilighetsskille
Gyproc AP-profil
REI 60:
Løs mineralull og 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F
Begge lag fullskrus
3.4.51:105
56 ≤ 56 REI 60 Type 6 2)
Leilighetsskille
Gyproc AP-profil
REI 60:
Løs mineralull og 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F
Begge lag fullskrus
3.4.51:106

Noter til tabell:
1) Klassifiseringen gjelder brann fra undersiden. Ved krav til brannmotstand ovenfra må det brukes 1 lag 12,5 mm Gyproc Gulvgips. Ved bruk av tynne overflatebelegg, f.eks. linoleumsbelegg, bør det legges 2 lag Gyproc Gulvgips.

2) Med 300 mm høye bjelker i rom større enn 15 m2 kan L´n,w = 53 dB oppnås.For etasjeskiller over rom som er mindre enn 15 m2 anbefales ytterligere trinnlyddempende tiltak.

3) Gyproc AP-profil kan byttes ut med Gyproc S 25/85 sekundærprofil eller nedlekting. Lydisoleringsklassen reduseres ved et slikt bytte.

Gyproc Etasjeskillere av tre består av underliggende bjelker mot falset gulvplate og Gyproc gipsplater på trelekter eller akustikkprofil.

Beskrivelse

System for horisontalt bærende bygningsdeler med etasjeskillere av tre. Gjennom å velge type av oppbygning kan lyd- og brannisolering varieres etter behov. Eksempel på brannmotstand kan være REI 30 og REI 60 (bærende og avskillende).

Konstruksjonsdetaljer  - Type 1: Nedlekting og 1 lag Gyproc gipsplater

Etasjeskille-tre-101.jpg
 1. Nedlekting av tre, c maks. 400 mm
 2. 12,5 mm Gyproc gipsplater alt. 15,4 mm Gyproc Protect F
 3. Min. 22 mm falset gulvplate
 4. Bjelker, min. 48 x 173 mm, c 600 mm
 5. Min. 50 mm mineralull ved krav til lydisolering

Egenskaper 
Brann: REI 15 med 12,5 mm Gyproc gipsplater og REI 30 med 15,4 mm Gyproc Protect F
Luftlyd R´w = 35 dB
Trinnlyd L´n,w = 78 dB

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 2: Gyproc Akustikkprofil og 1 lag Gyproc gipsplater

Etasjeskille-tre-102.jpg
 1. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 2. 12,5 mm Gyproc gipsplater alt. 15,4 mm Gyproc Protect F
 3. Min. 22 mm falset gulvplate
 4. Bjelker, min. 48 x 173 mm, c 600 mm
 5. Mineralull ved krav til lydisolering (Med min. 30 mm mineralull oppnås lydisoleringsklasse R´w = 44 dB)

Egenskaper 
Brann: REI 15 med 12,5 mm Gyproc gipsplater og REI 30 med 15,4 mm Gyproc Protect F
Luftlyd R´w = 40-44 dB
Trinnlyd L´n,w = 73-68 dB

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 3: Gyproc Akustikkprofil og 2 lag Gyproc gipsplater

Etasjeskille-tre-103.jpg
 1. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 2. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplater
 3. Min. 22 mm falset gulvplate
 4. Bjelker, min. 48 x 173 mm, c 600 mm

Egenskaper 
Brann: REI 30
Luftlyd R´w = 44 dB
Trinnlyd L´n,w = 73-68 dB

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 4: Gyproc Akustikkprofil, 2 lag Gyproc gipsplater og mineralull

Etasjeskille-tre-104.jpg
 1. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 2. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplater alt. 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F (nederst)
 3. Min. 22 mm falset gulvplate
 4. Bjelker, min. 48 x 173 mm, c 600 mm
 5. Min. 50 mm mineralull
 6. 1 x 12,5 mm Gyproc Gulvgips ved krav til brannmotstand REI 60, ovenfra

Egenskaper 
Brann: REI 30 ved 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplater og REI 60 ved 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F og 100 mm mineralull
Luftlyd R´w = 48 dB
Trinnlyd L´n,w = 68-63 dB

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 5: Gyproc Akustikkprofil, 2+2 lag Gyproc gipsplater og mineralull

Etasjeskille-tre-105.jpg
 1. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvgips limes med platelim Gyproc G 46
 2. 22 mm gulvsponplate
 3. H 250 eller H 300 mm I-bjelke, c 600 mm
 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull (f.eks. blåseisolasjon)
 5. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 6. 12,5 mm Gyproc gipsplater, fullskrus
 7. 15,4 mm Gyproc Protect F

Egenskaper 
Brann: REI 60
Luftlyd R´w = 56 dB hhv. R´w+C50-5000 = 53 dB
Trinnlyd L´n,w ≤ 56 dB
Vekt: ca. 80 kg/m2

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 6: Gyproc Akustikkprofil, 2+2 lag Gyproc gipsplater og mineralull

Etasjeskille-tre-106.jpg
 1. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvgips limes med platelim Gyproc G 46
 2. 22 mm gulvsponplate
 3. Bjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm
 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull (f.eks. blåseisolasjon)
 5. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 6. 12,5 mm Gyproc gipsplater, fullskrus
 7. 15,4 mm Gyproc Protect F

Egenskaper 
Brann: REI 60
Luftlyd R´w = 56 dB hhv. R´w+C50-5000 = 53 dB
Trinnlyd L´n,w ≤ 56 dB

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen