close-pop-up.svg

Gyproc skrueguide

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Velg riktig gipsskrue 

Gyproc Quick skruesortiment for fastmontering av gipsplater på underlag av stål eller tre

PlatelagStålprofilTre

Godstykkelse
0,46-0,9 mm
Skruetype

Godstykkelse
0,9-2,1 mm
Skruetype
Skrue-type
Ett platelagGyproc Normal GN 13 / GNE 13QS 25 / QM-S 25QSB 25 / QM-SB 25QT 32
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13
Gyproc Super GSE 3 (lag 1+2)
Glasroc Multiboard GFM 6 (lag 1+2)
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15QS 25 / QM-S 25QSB 25 / QM-SB 25QT 41
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13Se egen tabell
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13QSTR 25 / QM-STR 25QSBR 25QSTR 35
Gyproc X-Ray Protection GXS 13
Gyproc Kortplank GKP 13
Gyproc Gulvgipsplate GG 13QSTR 25 / QM-STR 25QSBR 25QGG 33
Glasroc X GXU 9QSTW 32 / QM-STW 32QSBW 25 /
QM-SBW 25
QSTW 32 /
QM-STW 32
Gyproc Vindtett GU 9
Aquaroc GAE 13 (innendørs)
To platelagGyproc Normal GN 13 / GNE 13

QS 38 / QM-S 38

QSB 41 / QM-SB 41QT 41
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13
Gyproc Super GSE 6 (lag 3+4)
Glasroc Multiboard GFM 6 (lag 3+4)
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15QS 41QSB 41 / QM-SB 41QT 57
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13Se egen tabell
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13QSTR 41 / QM-STR 41QSBR 38QSTR 41 /
QM-STR 41
Gyproc X-Ray Protection GXS 13
Gyproc Kortplank GKP 13
Gyproc Gulvgipsplate GG 13QSTR 41 / QM-STR 41QSBR 38QGG 47
Aquaroc GAE 13 (innendørs)QSTW 41QSBW 41QSTW 41
Tre platelagGyproc Normal GN 13 / GNE 13QS 51QSB 51QT 57
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13
Gyproc Super GSE (lag 5+6)
Glasroc Multiboard GFN 6 (lag 5+6)
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15QS 51*--
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13Se egen tabell
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13QSTR 51 / QM-STR 51QSBR 51QSTR 51 /
QM-STR 51
Gyproc X-Ray Protection GXS 13
Gyproc Kortplank GKP 13
Gyproc Gulvgipsplate GG 13Liming anbefales ved 3 platelag

Skruetype merket QM- betegner båndskruer.

* Gyproc Protect F i ytterste platelag.

Skruer for fastmontering av Gyproc Habito mot bindingsverk av stål eller tre:

PlatelagStålprofil Gyproc CI/ER/R Standard
Skruetype
Stålprofil Gyproc XR lydstender
Skruetype
Stålprofil Gyproc GD Duronomic 
Skruetype
Tre

Skruetype
1. lag Gyproc HabitoGTX-F4 38GTX-M4 26QSBR 25GTX-F4 38
2. lag Gyproc HabitoGTX-F4 55GTX-F4 38QSBR 38GTX-F4 55
3. lag Gyproc HabitoGTX-F4 55GTX-F4 55QSBR 51-

GTX-skruene er båndskruer.

Skruer for fastmontering av Glasroc F FireCase-plater:

Platetype Plate-til-plate
Skruetype
Plate-mot-stål 5)
Skruetype
Skruetype  
Glasroc F FireCase 15 GFFS 40   GFFS 40
Glasroc F FireCase 20 GFFS 50   GFFS 40
Glasroc F FireCase 25 GFFS 58   GFFS 40
Glasroc F FireCase 30 GFFS 70   GFFS 40
Glasroc F FireCase 15 + 20 GFFS 40 + GFFS 50   GFFS 40 + GFFS 50

Gyproc Quick™ skruer til sammenskruing av stålprofiler:

Godstykkelse stålprofilerSkruetype
  
2 x maks. 0,7 mmQP 14
2 x maks. 1,5 mmQPB 13
2 x maks. 2,0 mmQPBT 16
2 x maks. 2,5 mmQPBH 16
2 x maks. 3,0 mmQPBH 19

Er du i tvil om hvilken skrue du skal bruke? 
I tabellene under løsningsdata har vi samlet skruer for montering av alle platetypene mot ulike underlag. 

Gyprocs utvalg av skruer omfatter skruer for montering av alle typer bygningsplater mot vanlige stålprofiler, kraftigere stålprofiler eller mot treunderlag. Også båndskruer og skruer med borspiss, med forsenket hode, ekstra tynt hode eller sekskanthode. Se tabellene:

  • Skruer for fastmontering av gipsplater mot bindingsverk av stål eller tre
  • Skruer for fastmontering av Gyproc Habito mot bindingsverk av stål eller tre
  • Skruer for fastmontering av Glasroc F FireCase-plater
  • Skruer til sammenskriuing av stålprofiler

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen