close-pop-up.svg

Himling med primær- og sekundærprofiler

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Nedhengt himling av primær- og sekundærprofiler festet med båndstål til overliggende dekkekonstruksjon. 

Beskrivelse

En tradisjonell nedhengt himling bygges opp av primærprofiler som henges i båndstål festet til overliggende dekkekonstruksjon. Under primærprofilerne og vinkelrett på disse monteres sekundærprofiler. Mot tilstøtende vegger monteres skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Bæresystemet kles med Gyproc gipsplater.

PS Type 01_3_5_6-101A.jpg

Konstruksjonsdetaljer

  1. Primær Gyproc P 45, c 1200 mm
  2. Sekundær Gyproc S 25/85, c 400 mm
  3. 12, 5 mm Gyproc Normal (GN 13) standardgipsplate
  4. Oppheng, 1 x 20 mm hullbånd med hull Ø 4 og 7 mm, c 1800 mm 
  5. Skruer Gyproc QPB 13 Quick
        2 skruer per knutepunkt hullbånd/primær
        2 skruer per knutepunkt primær/sekundær
  6. Skinne Gyproc SK 70

Ved krav til akustisk tetting byttes skinne Gyproc SK 70 med Skinne Gyproc SKP 70 eller kantprofil AC 70/40-X2. 

Egenskaper

Brann: Kledningsklasse K210 A2-s1,d0
Lyd: Avhenger av tilslutningenes klassifisering
Høyde: 83 mm (ekskl. hullbånd)
Vekt: 11 kg/m2

Sekundærprofilenes c-avstand
For å unngå synlig nedbøyning bør sekundærprofilenes c-avstand ikke overstige 400 mm i fuktige eller kun periodevis oppvarmede rom, f.eks. enebolig i byggeperiode samt ved overflatebehandlinger med høyt vanninnhold. Dersom det ikke foreligger risiko for nedbøyning, kan c-avstand økes til 600 mm.

Denne typen himling kan også bygges med Gyproc GK system.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen