close-pop-up.svg

Gyproc PS himling av stål for EI 60 krav

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Nedpendlet himling av primær- og sekundærprofiler kan utføres med brannmotstand EI 60. 

Beskrivelse

En tradisjonell nedhengt himling bygges opp av primærprofiler som henges i båndstål festet til overliggende dekkekonstruksjon. Under primærprofilerne og vinkelrett på disse monteres sekundærprofiler. Mot tilstøtende vegger monteres skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Bæresystemet kles med Gyproc gipsplater.

PS Type 03_3_5_6-103.jpg

Konstruksjonsdetaljer

1. Primær Gyproc P 45, c 1200 mm
2. Sekundær Gyproc S 25/85, c 400 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F branngipsplate* 
4. Oppheng, 1 x 20 mm hullbånd med hull Ø 4 og 7 mm, c 1200 mm 
5. Skruer Gyproc QPB 13 Quick
     2 skruer per knutepunkt hullbånd/primær
     2 skruer per knutepunkt primær/sekundær
6. Skinne Gyproc SK 70 

*Ved krav til brannmotstand må begge lag fullskrus. Plateskjøter i ulike lag forskyves minst 400 mm i begge retninger.
Ved krav til akustisk tetting byttes skinne Gyproc SK 70 med Skinne Gyproc SKP 70 eller kantprofil AC 70/40-X2.

Egenskaper

Brann: EI 60
Lyd: Avhenger av tilslutningenes klassifisering 
Høyde: 101 mm (ekskl. hullbånd)
Vekt: 31 kg/m2 

Brann
I de tilfeller der konstruksjonen skal tilfredsstille et EI 60 krav for brann ovenfra, dvs. en brann i hulrommet mellom himlingen og etasjeskiller ovenfor, kreves en sterkere og tettere opphenging av himlingen:

  • Primær Gyproc P 45, c 900 mm
  • Sekundær Gyproc S 25/85/0,7 (tykkere gods), c 400 mm
  • Oppheng, hullbånd 2x25 mm (Sima eller tilsvarende), c 600 mm

Ved forankring til overliggende konstruksjon kan eksisterende 5 mm hull bores opp til maks 11 mm for tilpasning til aktuelt festemiddel. For krav til brannmotstand tilsvarende EI 20 for brann ovenfra er det tilstrekkelig å bytte ut hullbåndet mot et grovere (2 x 25 mm Sima eller tilsvarende) og beholde avstanden på c 1200 mm. Dette kan gjøres når mengden av brennbart materiale i branncellen vurderes utilstrekkelig for en 30 minutters brann; en 20 minutters brann krever brennbart materiale tilsvarende 8 kg trevirke eller ca 5 kg plast per m2.
Ved krav til brannmotstand fra både over- og underside angis utførelse i h.t. brannbelastning fra oversiden. Aktuell utførelse skal angis på tegning.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen