close-pop-up.svg

Innervegg med dobbelt bindingsverk av stål

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Felles svill og stender 2 x 70 mm - 2 lag gips

cc-
avstand
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
Lyd 2)Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Hulroms-
tykkelse
Vegg-
tykkelse
Veggkode 3)
R'wR'w+C
mmmmERXRERXRSkillende (EI)ERXRmmmmER eller XR
450Gyproc ErgoLite Klima
EE-EE
M1405656--6032503500150200**70/70x2 450 EE-EE M140
Gyproc Normal Klima
NN-NN
M140565652526034003650150200**70/70x2 450 NN-NN M140
Gyproc Protect F Klima
PP-PP
M1405656525212035503750150212**70/70x2 450 PP-PP M140
Gyproc Robust Klima
RN-NR
M140585852526036003850150200**70/70x2 450 RN-NR M140
Gyproc Habito
HN-NH
M140585852529037003950150200**70/70x2 450 HN-NH M140
 
600Gyproc ErgoLite Klima
EE-EE
M1405656--6028502950150200**70/70x2 600 EE-EE M140
Gyproc Normal Klima
NN-NN
M140565652526029503100150200**70/70x2 600 NN-NN M140
Gyproc Protect F Klima
PP-PP
M1405656525212030503200150212**70/70x2 600 PP-PP M140
Gyproc Robust Klima
RN-NR
M140585852526031003250150200**70/70x2 600 RN-NR M140
Gyproc Habito
HN-NH
M140585852529031503350150200**70/70x2 600 HN-NH M140
 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier: 
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger lavere enn de laboratoriemålte verdiene. Høyt presterende vegger vil ha de største forskjellene. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

 3. Stendertype ER (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med ER eller XR i veggkoden. 

Felles svill og stender 2 x 70 mm - 3 lag gips

cc-
avstand
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
Lyd 2)Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Hulroms-
tykkelse
Vegg-
tykkelse
Veggkode 3)
R'wR'w+C
mmmmERXRERXRSkillende (EI)ERXRmmmmER eller XR
450Gyproc ErgoLite Klima
EEE-EEE
M140606052529034503700150225**70/70x2 450 EEE-EEE M140
M19062625252225300**70/70x2 450 EEE-EEE M190
Gyproc Normal Klima
NNN-NNN
M140626256569036503900150225**70/70x2 450 NNN-NNN M140
M19065656060225300**70/70x2 450 NNN-NNN M190
Gyproc Protect F Klima
PNN-NNP
M1406262565612038004000150231**70/70x2 450 PNN-NNP M140
M19065656060225306**70/702x 450 PNN-NNP M190
Gyproc Robust Klima
RNN-NNR
M140626256569039004150150225**70/70x2 450 RNN-NNR M140
M19065656060225300**70/70x2 450 RNN-NNR M190
Gyproc Habito
HNN-NNH
M140626256569040504300150225**70/70x2 450 HNN-NNH M140
M19065656060225300**70/70x2 450 HNN-NNH M190
 
600Gyproc ErgoLite Klima
EEE-EEE
M140606052529029503100150231**70/70x2 600 EEE-EEE M140
M19062625252225306**70/70x2 600 EEE-EEE M190
Gyproc Normal Klima
NNN-NNN
M140626256569031503350150225**70/70x2 600 NNN-NNN M140
M19065656060225300**70/70x2 600 NNN-NNN M190
Gyproc Protect F Klima
PNN-NNP
M1406262565612032503450150231**70/70x2 600 PNN-NNP M140
M19065656060225306**70/70x2 600 PNN-NNP M190
Gyproc Robust Klima
RNN-NNR
M140626256569033503550150225**70/70x2 600 RNN-NNR M140
M19065656060225300**70/70x2 600 RNN-NNR M190
Gyproc Habito
HNN-NNH
M140626256569034503650150225**70/70x2 600 HNN-NNH M140
M19065656060225300**70/70x2 600 HNN-NNH M190
 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier: 
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger lavere enn de laboratoriemålte verdiene. Høyt presterende vegger vil ha de største forskjellene. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

 3. Stendertype ER (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med ER eller XR i veggkoden. 

Gyproc Innerveggsystem med dobbel stålstenderverk med dobbel eller trippel platekledning 

Konstruksjonen er bygd opp av to rekker med min. 70 mm Gyproc stålstendere montert på henholdsvis c/c 450 mm eller c/c 600 mm, isolert med mineralull og kledd med ett gipsplatelag på hver side. Spalten mellom stenderrekkene skal være minimum 10 mm. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen