close-pop-up.svg

Plassbygd nedforet himling med Gyproc GK i ett nivå

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

c-avstand for Gyproc GK i ett nivå med brannmotstand EI 30 og EI 60 for brann fra undersiden


Gyproc
gipsplater

Brann-
motstand
Høyde 4)
(mm)
Vekt
kg/m2
c-avstand for komponenter (mm)
Bæreprofil
GK 1
Oppheng
GK 25
Tverrprofil
GK 2/ GK 3
GNE/GN 13 2) 5) 40 11 900/1200 1200/900 400/600 3)
2 x GNE/GN 13 1) EI 30 52 20 900/1200 1000/600 400
3 x GNE/GN 13 EI 30 66 29 900/1200 800/600 400
GNE/GN 13 + GFE/GF 15 1) EI 30 55 24 900/1200 1000/600 400
2 x GFE/GF 15 1) EI 60 58 28 900/1200 800/600 400

Noter til tabell:
1) Ved krav til Brannmotstand kreves det at begge platelag fullskrus. Gyproc GFE/GF 15 monteres synlig (ytterste lag).
2) Ved 1 platelag kan punktlast maks 5 kg/1,2 m eller linjelast maks 5 kg/m henges fra bæreprofiler Gyproc GK 1. Punkt- eller linjelast må ikke forekomme samtidig. Monter oppheng med tettere c-avstand. Vurdering av c-avstand kan gjøres ut fra tabell, eller kontakt vår tekniske avdeling for prosjektrådgivning.
3) Dersom det ikke foreligger risiko for nedbøyning eller krav til brannskillende funksjon: c 600 mm. Risiko for nedbøyning finnes i rom med periodevis høy luftfuktighet eller periodevis oppvarming. Dette kan bl.a. forekomme ved overflatebehandling med høyt vanninnhold.
4) Høyde for platelag og bæreprofil eksklusive oppheng og opphengtråd.
5) Kledningklasse K210 A2-s1,d0

Nedforet himling med bæreprofiler og tverrprofiler i samme nivå, for understøttelse av alle platekanter ved montering av ett lag gipsplater.

Beskrivelse

Gyproc GK til nedforet himling består av bæreprofiler og tverrprofiler i stål samt forskjellige typer oppheng. Systemet kan monteres i ett eller to nivåer. Ett nivå gir en lavere konstruksjonshøyde og god understøttelse av alle platekanter, som er en fordel ved montering av ett lag gipsplater. Løsningen gir et plant og optimalt underlag for montering av plater. Gyproc GK i ett nivå kan kombineres med standard gipsplater, Gyproc Planum eller Gyptone BIG.

Konstruksjonsdetaljer

Datablad-GK-101.JPG
 1. Bæreprofil Gyproc GK 1 (c-avstand: se tabell)
 2. Tverrprofil Gyproc GK 2 alt. GK 3, c 400 mm 
  Der det ikke foreligger risiko for nedbøyning: c 600 mm (se tabell)
 3. Skjøtebeslag Gyproc GK 20
 4. Koblebeslag Gyproc GK 21
 5. Kantskinne Gyproc GK-C *)
 6. Justerbart oppheng bunn Gyproc GK 26-25 (c-avstand: se tabell)
 7. Opphengtråd Gyproc GK 25-125 til GK 25-1500
 8. Gyproc gipsplater 1-3 lag (se tabell)
 9. Ved brannmotstand EI 30 og to lag GNE / GN 13 skal alle plateskjøter i innerste lag understøttes, plateskjøter i ulike lag forskyves minst 400 mm i begge retninger

*) Ved lydkrav kan kantskinne Gyproc GK-C erstattes med kantprofil Gyproc AC 70-X2 Acounomic. Alternativt benyttes Gyproc Fugemasse eller Gyptor tetningslister sammen med Gyproc GK-C kantprofil. Kantprofil festes med egnede festemidler. Mot betong: c 400 mm, for stendervegger tilpasses innfesting c-avstand til stenderverk.

Egenskaper 
Brann: Kledningsklasse K210 A2-s1,d0 (c-avstand se tabell), EI 30 - EI 60 (c-avstand se tabell)
Vekt: 11-28 kg per m2
Tillatt belastning: Punktlast maks. 2 kg per m2 kan henges i gipsplater når annen punkt- eller linjelast mot bæreprofilene ikke forekommer. For annen belastning, se tabell.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen