close-pop-up.svg

Plassbygd himling med Gyproc GK i to nivåer

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

c-avstand for Gyproc GK i to nivåer med brannmotstand EI 30 og EI 60 for brann fra undersiden


Gyproc
gipsplater

Brann-
motstand
Høyde 3)
(mm)
Vekt
kg/m2
c-avstand for komponenter (mm)
Bæreprofil
GK 1
Oppheng
GK 25
Tverrprofil
GK 1
GNE/GN 13/GEE 13 2) 5) 67 11 1200 900 400
2 x GNE/GN 13/GEE 13 5) 79 20 850 900 400
2 x GNE/GN 13/GEE 13 1) EI 30 4) 79 22 850 900 400
3 x GNE/GN 13 EI 30 92 30 900 900 400
GNE/GN 13 + GFE/GF 15 1) EI 30 83 24 850 900 400
2 x GFE/GF 15 1) EI 60 85 30 900 900 400

Noter til tabell:
1) Ved krav til brannmotstand EI 30 og EI 60 kreves det at begge platelag fullskrus. Gyproc GFE/GF 15 monteres synlig (ytterste lag).
2) Ved 1 platelag kan punktlast maks 5 kg/1,2 m eller linjelast maks 5 kg/m henges fra bæreprofiler Gyproc GK 1. Punkt- eller linjelast må ikke forekomme samtidig. Ved høyere belastning eller 2-3 platelag og belastning: Monter oppheng med tettere c-avstand. Vurdering av c-avstand kan gjøres ut fra tabell, eller kontakt vår tekniske avdeling for prosjektrådgivning.
3) Høyde for platelag og bæreprofil eksklusive oppheng og opphengtråd.
4) Indre platelag monteres med langkanter langs GK 1 bæreprofiler (nedre nivå) og kortkanter på tvers av PB 100. Alle platekanter skal være understøttet i indre lag. Ytre platelag bør monteres med langkanter på tvers av GK 1 tverrprofil.
5) Kledningklasse K210 A2-s1,d0

Nedforet himling med bæreprofiler og tverrprofiler to nivåer, for montering av to eller tre lag gipsplater. 

Beskrivelse

Gyproc GK til nedforet himling består av bæreprofiler og tverrprofiler i stål samt forskjellige typer oppheng. Systemet kan monteres i ett eller to nivåer. To nivåer gir en raskere montering med færre produkter og justerbarhet i forhold til tradisjonell primær/sekundær konstruksjon. Løsningen gir et plant og optimalt underlag for montering av plater. Gyproc GK i to nivåer kan kombineres med standard gipsplater, Gyproc Planum eller Rigitone BIG.

 

Konstruksjonsdetaljer

Datablad-GK-102.JPG
 1. Bæreprofil Gyproc GK 1 (c-avstand: se tabell)
 2. Tverrprofil Gyproc GK 1, c 400 mm 
 3. Skjøtebeslag Gyproc GK 20
 4. Koblebeslag Gyproc GK 22
 5. Kantskinne Gyproc GK-C *)
 6. Justerbart oppheng bunn Gyproc GK 26-25
 7. Opphengtråd Gyproc GK 25-125 til GK 25-1500
 8. Gyproc gipsplater 1-3 lag (se tabell)
 9. Gyproc PB 100 platebånd ved brannmotstand EI 30 og to lag GNE / GN 13 
  Plateskjøter i ulike lag forskyves minst 400 mm i begge retninger

*) Ved lydkrav kan kantskinne Gyproc GK-C erstattes med kantprofil Gyproc AC 70-X2 Acounomic. Alternativt benyttes Gyproc Fugemasse eller Gyptor tetningslister sammen med Gyproc GK-C kantprofil. Kantprofil festes med egnede festemidler. Mot betong: c 400 mm, for stendervegger tilpasses innfesting c-avstand til stenderverk.

Egenskaper

Brann: Kledningsklasse K210 A2-s1,d0 (c-avstand se tabell), EI 30 - EI 60 (c-avstand se tabell)
Vekt: 11-30 kg per m2
Tillatt belastning: Punktlast maks. 2 kg per m2 kan henges i gipsplater når annen punkt- eller linjelast mot bæreprofilene ikke forekommer. For annen belastning, se tabell.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen