close-pop-up.svg

Sjaktvegg med bindingsverk av stål

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Felles svill og stender 70 mm - dobbelt platelag

cc-
avstand
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
Lyd 2)Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Vegg-
tykkelse
Veggkode 3)
R'w
mmmmERXRSkillende (EI)ERXRmmER eller XR
450

Gyproc ErgoLite Klima

EE-0
M02525303250350095**70/70 450 EE-0 M0
M703030**70/70 450 EE-0 M70
Gyproc Normal Klima
NN-0
M03030303400365095**70/70 450 NN-0 M0
M703535**70/70 450 NN-0 M70
Gyproc Protect F Klima
PP-0
M030306035503800101**70/70 450 PP-0 M0
M703535**70/70 450 PP-0 M70
Gyproc Robust Klima
RN-0
M03030303600385095**70/70 450 RN-0 M0
M703535**70/70 450 RN-0 M70
Gyproc Habito
HN-0
M03131303700395095**70/70 450 HN-0 M0
M703636**70/70 450 HN-0 M70
 
600Gyproc ErgoLite Klima
EE-0
M02525302850295095**70/70 600 EE-0 M0
M703030**70/70 600 EE-0 M70
Gyproc Normal Klima
NN-0
M03030302950310095**70/70 600 NN-0 M0
M703535**70/70 600 NN-0 M70
Gyproc Protect F Klima
PP-0
M030306030503250101**70/70 600 PP-0 M0
M703535**70/70 600 PP-0 M70
Gyproc Robust Klima
RN-0
M03030303100325095**70/70 600 RN-0 M0
M703535**70/70 600 RN-0 M70
Gyproc Habito
HN-0
M03131303150335095**70/70 600 HN-0 M0
M703636**70/70 600 HN-0 M70
 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier: 
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger lavere enn de laboratoriemålte verdiene. Høyt presterende vegger vil ha de største forskjellene. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

 3. Stendertype ER (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med ER eller XR i veggkoden. 

Felles svill og stender 70 mm - trippel platelag

cc-
avstand
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
Lyd 2)Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Vegg-
tykkelse
Veggkode 3)
R'w
mmmmERXRSkillende (EI)ERXRmmER eller XR
450

Gyproc ErgoLite Klima

EEE-0
M028286034503700108**70/70 450 EEE-0 M0
M703535**70/70 450 EEE-0 M70
Gyproc Normal Klima
NNN-0
M031316036503900108**70/70 450 NNN-0 M0
M703535**70/70 450 NNN-0 M70
Gyproc Robust Klima
RNN-0
M031316039004150108**70/70 450 RNN-0 M0
M703535**70/70 450 RNN-0 M70
Gyproc Habito
HNN-0
M032326040504300108**70/70 450 HNN-0 M0
M703636^^70/70 450 HNN-0 M70
 
600Gyproc ErgoLite Klima
EEE-0
M028283029503100108**70/70 600 EEE-0 M0
M703535**70/70 600 EEE-0 M70
Gyproc Normal Klima
NNN-0
M031313031503350108**70/70 600 NNN-0 M0
M703535**70/70 600 NNN-0 M70
Gyproc Robust Klima
RNN-0
M031313033503550108**70/70 600 RNN-0 M0
M703535**70/70 600 RNN-0 M70
Gyproc Habito
HNN-0
M032326034503650108**70/70 600 HNN-0 M0
M703636**70/70 600 HNN-0 M70
 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier: 
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger lavere enn de laboratoriemålte verdiene. Høyt presterende vegger vil ha de største forskjellene. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

 3. Stendertype ER (Gyproc Standardstender) eller XR (gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med ER eller XR i veggkoden. 

 

Gyproc innerveggsystem med ensidig platekledning og stål bindingsverk

Konstruksjonen er bygd opp av Gyproc stålstendere montert på c/c 600 mm eller c/c 450 mm kledd med to eller tre gipsplatelag på én side. Sjaktvegger kan benyttes til innkassing og støyisolering av rør og /eller for å beskytte el- og rørgjennomføringer mot brann. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen