close-pop-up.svg

Sjaktvegg med bindingsverk av tre

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Felles svill og stender 73 mm - dobbelt alt. trippelt platelag

cc-avstandAntall lag og type gipsplaterIsolasjons-tykkelseLyd 2)Brann-motstand1)Maks vegghøyde1)Vegg-tykkelseVeggkode
mmmmR'wR'w+CSkillende (EI)mmGT
600Gyproc Normal Klima NN-0M025-30-30300098GT73/73 600 NN-0 M0
Gyproc Normal Klima NNN-0M025-30-303000111GT73/73 600 NNN-0 M0
Gyproc Protect F Klima PP-0M025-30-603000104GT73/73 600 PP-0 M0

 

 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier: 
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger lavere enn de laboratoriemålte verdiene. Høyt presterende vegger vil ha de største forskjellene. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

Gyproc GT sjaktvegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som er lett å bygge. De monteres der det er ensidig brannbelastning, inntil trappehus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc. 

Beskrivelse

Sjaktvegg er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av tre som består av stendere som monteres mellom sviller i gulv og tak. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller. 

Konstruksjonsdetaljer

Veggtype: Gyproc GT 73/73 (600) NN-0 M0

Sjaktvegg-GT-101A.jpg
 1. Svill 48 x 73 mm
 2. Veggstender 48 x 73 mm, cc 600 mm
 3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

Brannmotstanden gjelder for brannpåvirkning fra den kledde siden.

I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal Klima standardgipsplate
P = Gyproc Protect F Klima branngipsplate
R = Gyproc Robust Klima hard gipsplate
H = Gyproc Habito ekstra hard, skrufast gipsplate
E = Gyproc ErgoLite Klima lettvekts-gipsplate
V = Glasroc H Ocean våtromsplate

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen