close-pop-up.svg

Sjaktvegg med forsterkningsstål

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Egenskaper - veggtabell

Veggtype

Veggkode

w
(dB)

w+C50-5000
(dB)

Brann-
motstand

Maks
vegghøyde 
(mm)

Vegg-
tykkelse
(mm)

c 450

c 600

A Gyproc GD 45/45-NN-0-M0 25-30   EI 30 3450 3000 70
A Gyproc GD 45/45-EE-0-M0 25   EI 30 3400   70
A Gyproc GD 70/70-NN-0-M0 25-30   EI 30 5800 5000 95
A Gyproc GD 70/70-EE-0-M0 25   EI 30 5650   95
B Gyproc GD 70/70-EEE-0-M0 25   EI 60 5850   108

Gyproc DUROnomic (GD) sjaktvegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet. Vegg kan monteres fra én side.

Beskrivelse

Sjaktvegg er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål som består av forsterkningsstendere Gyproc GFR som monteres i forsterkningsskinner Gyproc GFS. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller. 

Konstruksjonsdetaljer

Veggtype A: Gyproc GD 45/45 (450/600) NN-0 M0

Gyproc-GD-sjaktveggA.jpg
  1. Forsterkningskinne Gyproc GFS 45 alt. GFS 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
  2. Forsterkningsstender Gyproc GFR 45 alt. GFR 70, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

Veggtype B: Gyproc GD 70/70 (450/600) NNN-0 M0

Gyproc-GD-sjaktveggB.jpg
  1. Forsterkningskinne Gyproc GFS 45 alt. GFS 70 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
  2. Forsterkningsstender Gyproc GFR 45 alt. GFR 70, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 3 x 12,5 mm Gyproc gipsplate


I veggkoder får plater følgende betegnelse:

N = Gyproc Normal standardgipsplate
P = Gyproc Protect F branngipsplate
R = Gyproc Robust hard gipsplate
H = Gyproc Habito ekstra hard, skrufast gipsplate
E = Gyproc ErgoLite lettvekts-gipsplate
V = Glasroc H Ocean våtromsplate

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen