close-pop-up.svg

Sjaktvegg med standard stålbindingsverk

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Egenskaper - veggtabell

Veggtype

Veggkode

w
(dB)

w+C50-5000
(dB)

Brann-
motstand

Maks
vegghøyde 
(mm)

Vegg-tykkelse
(mm)

c 450

c 600

A Gyproc GS 70-70-NN-0-M0 25-30   EI 30 3400 2950 95
A Gyproc GS 70-70-PP-0-M0 25-30   EI 60 3550 3050 101
A Gyproc GS 70-70-EE-0-M0 25   EI 30 3250   95
A Gyproc GS 70-70-HN-0-M0 25-30   EI 30   2950 95
A Gyproc GS 95-95-NN-0-M0 25-30     4950 4200 120
B Gyproc GS 70-70-NNN-0-M0 25-30   EI 30 c 600
EI 60 c 450
3650 3150 108
B Gyproc GS 70-70-EEE-0-M0 25   EI 60 3450   108
B Gyproc GS 70-70-HNN-0-M0 25-30   EI 30   3150 108
C Gyproc GS 70-70-N-0-M0       2000 2000 83

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Vegg kan monteres fra én side inntil trapphus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.

Beskrivelse

Sjaktvegg er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål som består av stendere Gyproc ER eller Gyproc R som kan monteres i skinner Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc ACOUnomic. Mineralull kreves ved enkelte lydkrav. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller. 

Konstruksjonsdetaljer

Veggtype A: Gyproc GS 70/70 (450/600) NN-0 M0

Gyproc-GS-70-70-600-NN-0-M0.jpg
  1. Skinne Gyproc SK 70
  2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

Veggtype B: Gyproc GS 70/70 (450/600) NNN-0 M0

Gyproc-GS-70-70-600-NNN-0-M0.jpg
  1. Skinne Gyproc SK 70
  2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 3 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

Ved bruk av Gyproc Normal / Gyproc Robust plater i tre lag for brannmotstand EI 60, skal stenderne ha maks. c-avstand på 450 mm.

 

Veggtype C: Gyproc GS 70/70 (450/600) N-0 M0

  1. Skinne Gyproc SK
  2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm alt. c 600 mm
  3. 1 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal
P = Gyproc Protect F
R = Gyproc Robust
H = Gyproc Habito
E = Gyproc ErgoLite
V = Glasroc H Ocean (våtromsplate)

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen