close-pop-up.svg

Sjaktvegg med trebindingsverk

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Egenskaper - veggtabell

Veggkode

w
(dB)

w+C50-5000
(dB)

Brann-
motstand

Maks
vegghøyde 
(mm)

Vegg-tykkelse
(mm)

c 450

c 600

Gyproc GT 73/73-NN-0-M0 25-30   EI 30 3300 3000 98
Gyproc GT 73/73-PP-0-M0 25-30   EI 60 3300 3000 104
Gyproc GT 73/73-NNN-0-M0 25-30   EI 30 c 600
EI 60 c 450
3300 3000 111

Gyproc GT sjaktvegger med trebindingsverk er et tradisjonelt system som er lett å bygge. De monteres der det er ensidig brannbelastning, inntil trappehus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc. 

Beskrivelse

Sjaktvegg er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av tre som består av stendere som monteres mellom sviller i gulv og tak. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller. 

Konstruksjonsdetaljer

Veggtype: Gyproc GT 73/73 (600) NN-0 M0

Sjaktvegg-GT-101A.jpg
  1. Svill 48 x 73 mm
  2. Veggstender 48 x 73 mm, c 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

Brannmotstanden gjelder for brannpåvirkning fra den kledde siden.

I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal standardgipsplate
P = Gyproc Protect F branngipsplate
R = Gyproc Robust hard gipsplate
H = Gyproc Habito ekstra hard, skrufast gipsplate
E = Gyproc ErgoLite lettvekts-gipsplate
V = Glasroc H Ocean våtromsplate

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen