close-pop-up.svg

Sjaktvegg med Gyproc XR lydstendere

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Egenskaper - veggtabell

Veggtype

Veggkode

w
(dB)

w+C50-5000
(dB)

Brann-
motstand

Maks
vegghøyde 
(mm)

Veggtykkelse
(mm)

c 450

c 600

A Gyproc XR 70/70-NN-0-M0 25-30   EI 30 3650 3100 95
A Gyproc XR 70/70-PP-0-M0 25-30   EI 60 3800 3250 101
A Gyproc XR 70/70-EE-0-M0 25   EI 30 3500   95
A Gyproc XR 70/70-HN-0-M0 25-30   EI 30 3850 3350 95
A Gyproc XR 70/70-RN-0-M0 25   EI 30 3850 3250 95
A Gyproc XR 95/95-NN-0-M0 25-30   EI 30 5000 4550 120
B Gyproc XR 70/70-NNN-0-M0 25-30   EI 30 c 600
EI 60 c 450
3900 3350 108
B Gyproc XR 70/70-EEE-0-M0 25   EI 30 c 600
EI 60 c 450
3700   108
B Gyproc XR 70/70-HNN-0-M0 25-30   EI 60 4150   108
B Gyproc XR 70-70-RNN-0-M0 25   EI 30 c 600
EI 60 c 450
4150 3550 108
C Gyproc XR 70/70-N-0-M0       2000 2000 83

 

 

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Vegg kan monteres fra én side inntil trapphus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.

Beskrivelse

Sjaktvegg er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål som består av Gyproc XR-stendere som monteres i skinner Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc ACOUnomic. Mineralull kreves ved enkelte lydkrav. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller. 

Konstruksjonsdetaljer

Veggtype A: Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-0 M0

Sjaktvegg-XR-101A.jpg
  1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
  2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

Veggtype B: Gyproc XR 70/70 (450/600) NNN-0 M0

Sjaktvegg-XR-101B.jpg
  1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
  2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 3 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

Ved bruk av Gyproc Normal / Gyproc Robust plater i tre lag for brannmotstand EI 60, skal stenderne ha maks. c-avstand på 450 mm.

 

Veggtype C: Gyproc XR 70/70 (450/600) N-0 M0

  1. Skinne Gyproc SK alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
  2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450 mm alt. c 600 mm
  3. 1 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal standardgipsplate
P = Gyproc Protect F branngipsplate
R = Gyproc Robust hard gipsplate
H = Gyproc Habito hard, skrufast gipsplate
E = Gyproc ErgoLite lettvekts-gipsplate
V = Glasroc H Ocean våtromsplate

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen