Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support
Tlf.: 
69 35 75 00 (innvalg 2)

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

Salg

Teknisk

Kundeservice

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her
 

You are here

Bättre ergonomi

På Gyproc arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa bästa möjliga arbetsmiljö, både för våra egna medarbetare och de som hanterar våra produkter dagligen på byggarbetsplatsen.

Hälsa och säkerhet

Som en del av Saint-Gobain-koncernen ska styrelsen i Gypsum Activity säkerställa att våra standarder för hälsa och säkerhet i arbetet ständigt förbättras och att hälsa och säkerhet i arbetet alltid är ett kärnvärde i vår verksamhet.

Vi tror att alla händelser som leder till personskador och yrkessjukdomar kan förebyggas. Det är viktigt att vi följer principerna i Saint-Gobains EHS-kontrakt och uppfyller dessa mål.

Säker arbetsplats - fundamental rätt
Alla våra anställda, leverantörer och besökare har rätt att förvänta sig en säker arbetsplats. Vi ska ha höga standarder för yrkeshälsa och säkerhet så att vi kan garantera välbefinnandet för alla dem som arbetar för, besöker eller bor nära våra anläggningar.

Ledningen ansvarar för att säkerställa att högsta standarder för hälsa och säkerhet upprättas och upprätthålls. Hälsa och säkerhet ska vara en fundamental fråga på agendan vid alla ledningsmöten inom Gypsum och utvecklingen mot våra mål ska övervakas med hjälp av månatliga- och årliga rapporter.

Alla anställda ansvarar för sin egen såväl som arbetskamraternas och andras hälsa och säkerhet på arbetet. Vi kräver och förväntar att våra anställda och andra vid våra anläggningar tar personligt ansvar för att följa våra föreskrifter, procedurer och rutiner för hälsa och säkerhet.

Hälsa och säkerhet

Vi sätter yrkeshälsa och säkerhet i fokus.

Hämta arbetsmiljöledningscertifikat (OHSAS 18001)