Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support
Tlf.: 
69 35 75 00 (innvalg 2)

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

Salg

Teknisk

Kundeservice

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her
 

You are here

Kvalitetsstyrning

Gyproc arbetar strukturerat med kvalitetsledning enligt World Class Manufacturing och ISO 9001. Det innebär att vi som företag har fokus på kvalitet i alla våra produktionsprocesser.

Kvalitet

Sedan 2004 använder vi oss av World Class Manufacturing (WCM) vilket är en samling verktyg för att öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och höja produktkvaliteten genom att reducera både kostnader och risker i verksamheten.

Målet är att vara världsklass inom en mängd olika områden. WCM har en pelarstruktur, där var och en av de tio pelarna har sina egna metoder för att identifiera och åtgärda problem. Områdena är bland annat Säkerhet, Miljö, Operatörsunderhåll, Specialistunderhåll, Kundservice/Logistik och Kvalitetskontroll. Varje problem åtgärdas i form av ett projekt, som när det är genomfört bland annat redovisas i hur stora besparingar som åtgärden resulterat.

Kunden och innovation i fokus
I grunden används metoden Lean Production som har till syfte att skapa maximalt kundvärde. Den bygger på principen Kaizen som innebär att allt går att förbättra, bl.a. genom en lärande organisation. För våra kunder innebär en ökad processkontroll bland annat att de får felfria produkter som håller en hög och jämn kvalitet. Andra positiva effekter är stabilare leveranser och minskad miljöpåverkan. Genom förbättrade processer frigör vi också resurser så att vi kan lägga mer fokus på att utveckla nya produkter och lösningar till våra kunder.