Kontakt
 
Kontakt oss
Åpningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til fredag fra 8:00-16:00
Teknisk Support

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål til våre produkter eller systemer.

Her finner du kontaktopplysninger:

  Nyhetsbrev
 
Takk for din interesse! For å fullføre registreringen, ber vi deg bekrefte ved å klikke på lenken i den e-posten som er sendt til deg. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt via en abonnementslink i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til gyprocno@gyproc.com. Du kan lese vår personopplysningspolicy her

You are here

Bli med Saint-Gobain inn i den bærekraftige framtiden

28 August 2017

Bærekraft er kjernen i Saint-Gobains tilbud, sammen med kundenes og sluttbrukernes øvrige ønsker.

– Vårt mål er alltid å levere de mest bærekraftige løsningene som finnes tilgjengelig for å hjelpe våre kunder å nå sine mål for bærekraft, sier Camille Fabre, Saint-Gobains Sustainable Director i Norden og Baltikum.

 

For å lykkes med det jobber konsernet kontinuerlig med å forbedre miljøeffekten av produktene og løsningene som framstilles. Saint-Gobains policy er alltid åpent å kommunisere produktenes miljøpåvirkning og vise hvordan de kan bidra til bedre bygninger.

– Vi er mye mer enn en leverandør av enkeltprodukter. Snarere en partner som gjerne jobber langsiktig i tett samarbeid for å utvikle mer komfortable og bærekraftige bygninger etter våre kunders behov.

 

Forminske klimapåvirkningen

Saint-Gobains tekniske kompetanse samt service og rådgivning er tilpasset aktører som har som mål å bygge en bærekraftig framtid. Den globale erfaringen i kombinasjon med lokal forankring gir konsernet gode forutsetninger til å forutse forandringer for å kunne utvikle løsningene som bransjen etterspør.

Mange produkter fra Saint-Gobain bidrar til bærekraftige bygninger. Et eksempel er løsninger for isolering hvis hovedfunksjon er å isolere bygninger for at de skal kunne få et lavt energiforbruk og lave kulldioksidutslipp.

– Samtidig som vi jobber med at våre løsninger skal redusere klimapåvirkningen, gir vi våre kunder som bruker løsningene, gode ergonomiske forutsetninger for å jobbe smidig og effektivt med lav belastning på kroppen.

 

Hvilket spørsmål er viktigst innen bærekraftsområdet i dag?

– Byggebransjen har stor påvirkning når det gjelder utslipp av drivhusgasser og den globale oppvarmingen. Hele byggebransjen representerer 40 prosent av verdens totale forbruk av energi og en tredjedel av alle kulldioksidutslipp. Derfor har bygninger, og hvordan vi bygger dem, en nøkkelrolle om vi vil at temperaturstigningen skal holde seg under to grader*. Den gode nyheten er at vi vet hvordan vi skal lykkes med det. Og løsningene finnes allerede på markedet. I dag er det mulig å bygge nullenergi-bygninger, som også er komfortable å bo og oppholde seg i.

Camille Fabre vil også løfte fram den sirkulære økonomien som en stor trend, og hun mener at det blir stadig tydeligere at ”take make dispose” (bruk og kast) ikke lenger er en bærekraftig modell.

– Ressursene blir stadig knappere. I takt med at jordens befolkning øker må vi forandre oss og tenke nytt i forhold til hvordan vi gjør ting. Det gjelder ikke minst innen byggebransjen.

 

Viktige framtidsspørsmål

Her er noen spørsmål som Camille Fabre mener at byggeindustrien må kunne svare ja på, de nærmeste årene:

Kan vi bruke resirkulert materiale for å produsere nye produkter? Kan vi bruke andres biprodukter som en ressurs i produksjonsprosessen? Er våre produkter resirkulerbare når de ikke lenger kan brukes? Hvordan kan bygninger og bygningsprodukter designes for dekonstruksjon og resirkulering?

– I Saint-Gobain Nordic & Baltics har vi lenge jobbet med disse spørsmålene.

Et tydelig eksempel på det er isoleringsmaterialet fra ISOVER, som er laget av ca. 80 prosent resirkulert glass. Og varemerket Gyproc har en resirkuleringstjeneste for gipsplater i flere land. Gyprocs anlegg i Kalundborg er en del av et industrielt samarbeid hvor bedrifter utveksler materiale.

 

Hvordan møter Saint-Gobain bransjens framtidige krav til bærekraftige løsninger?

– For å finne opp morgendagens løsninger trenger vi på en mer systematisk måte å ta hensyn til de tre søylene innen bærekraftig utvikling: Mennesker, Miljø, Økonomi.

For å klare det har Saint-Gobain utviklet sin egen Øko-Innovasjons metodikk. Gjennom å utvikle innovative lønnsomme produkter og løsninger, som har bedre effekt på mennesker og miljø, gir Saint-Gobain sine kunder merverdi. Hittil har over 600 av konsernets ansatte på verdensbasis lært seg denne metodikken.

– Vi tror at Life Cycle Assessment (LCA) og Environmental Product Declarations (EPD) er de beste verktøyene for å måle og kommunisere våre løsningers miljøpåvirkning.

 

Innovative løsninger

Saint-Gobain jobber mer og mer på systemnivå, gjennom å kombinere løsninger fra egne ulike varemerker. Et banebrytende eksempel på det er Silent Wall – en innovasjon som er utviklet i Sverige, som har gode akustiske egenskaper og kombinerer produkter fra ISOVER, Weber og Gyproc.

– Hvis vi skal gå mot mer bærekraftig bygging må vi samarbeide, innen Saint-Gobain og i eksterne samarbeid i produksjonen av hele bygningens verdikjede. Vi tror på partnerskap og samarbeid, på både et lokalt og globalt nivå.

Det motiverer Saint-Gobains sterke engasjement i World Green Building Council (WorldGBC) med medlemmer i drøyt 35 land.

– Det er også grunnen til at vi deltar i samarbeidsprosjekter som REBUS i Danmark, der siktet er stilt inn på millionprogrammet.

Her har målsetningen vært: Energiforbruket i eksisterende bygninger skal reduseres med 50 prosent, ressursforbruket reduseres med 30 prosent og gjennom en industrialisert byggeprosess øke produktiviteten med 20 prosent.

Bærekraft vil være en avgjørende faktor for byggebransjen lønnsomhet i framtiden

– Bærekraftig bygging representerer i dag en fjerdedel av de totale byggeprosessene. Og det vokser fort. Dessuten er bærekraftige bygninger generelt sett mer verdifulle gjennom verdikjeden fordi de gir lavere driftskostnader og energikostnader, forbedret produktivitet, til høyere husleier.

 

* Det såkalte to-graders målet innebærer at gjennomsnittlig temperatur over hele jorden ikke skal være mer enn to grader høyere år 2100 enn den var år 1900. At man har valgt nettopp to grader handler om at konsekvensene trolig er håndterbare og med god planlegging kan menneskeheten klare å leve med forandringene.

 

”Skal vi gå mot mer bærekraftig bygging, må vi jobbe sammen, innen Saint-Gobain og i eksterne samarbeider i produksjonen av hele bygningens verdikjede.”